logo itpoint.cz

Jazyk UML - počítačové kurzy

23.02. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 20700 Kč (Praha), 20700 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Pokud jste do této chvíle užívali jazyk UML převážně pro komunikaci s lidmi a potřebujete vaše znalosti jeho syntaxe a sémantiky formalizovat na úroveň strojově srozumitelného modelu (tj. modelu, který bude použitelný pro další automatizované zpracování, např. generování kódu) nebo pokud se připravujete na zkoušky OMG OCUP Fundamental či Intermediate či potřebujete porozumět metamodelu jazyka UML z jakéhokoliv jiného důvodu, je toto školení právě pro vás. Kurz je veden podle specifikace OMG OCUP 2.
11.04. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11200 Kč (Praha), 11200 Kč (Brno), 370 EUR (Bratislava)
Kurz je určený především pro architekty a programátory, kteří potřebují rozumět či vytvářet logické a fyzické modely svých řešení, a to jak za účelem návrhu a plánování, tak za účelem dokumentace. Studenti získají pokročilé znalosti o Class, State Machine, Activity, Sequence, Component, Deployment a Composite Structure diagramech v kontextu technické specifikace a dokumentace SW řešení.
09.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11200 Kč (Praha), 11200 Kč (Brno), 370 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základy jazyka UML a s možnostmi jeho využití při analýze a návrhu informačních systémů. Na kurzu se seznámíte se základními symboly jazyka UML, jednotlivými diagramy a souvislostmi mezi nimi.