logo PREMIER system, a.s.

Nespolehlivých plátců DPH je oficiálně zatím jen pár desítek

Před pár měsíci se hovořilo o desítkách tisíc nespolehlivých plátců DPH. Do konce září 2013 takto správce daně označil jen dvacet subjektů. Ve všech případech jde o obchodní společnosti. Zatím se tak nenaplňují předpovědi ministerstva financí.

Novela zákona o DPH, účinná od počátku roku, zavedla institut ručení za nezaplacenou daň. Přesto je podle mnohých nová povinnost pro podnikatele spíše zátěží. Nespolehlivé firmy se dle slov zástupců tuzemské společnosti PREMIER system zaměřené na vývoj a výrobu podnikových ERP systémů s funkcí detekce takovýchto případů, provinily uvedením neexistujícího sídla, pozdním podáním daňového přiznání či ignorováním úřadů.

Od letošního května musí každý podnikatel kontrolovat, zda jejich obchodní partneři nepatří mezi takzvané nespolehlivé plátce DPH. Odhalit nespolehlivého partnera lze při nahlédnutí do registru plátců DPH vedeným Českou daňovou správou Ministerstva financí.

Automatickou kontrolu obchodního partnera v registru ale provádějí jen některé firmy a musejí přesně vědět, na koho se konkrétně chtějí podívat. Pokud je u firmy uvedeno NE - je spolehlivá a nehrozí, že by za ni musela být daň zaplacena.

U nespolehlivých firem se objevilo v rejstříku ANO. V takovém případě firma ručí za neodvedenou daň obchodního partnera. Zatím jde o pár subjektů. Do minulého měsíce šlo o dvacet případů. Postupně přibývají nové povinnosti.

Technické řešení prozatím komplikuje dohledání pro firmy s velkým počtem spolupracujících subjektů, mnoho firem zatím ještě nedodalo ani podnikatelské bankovní účty, jejichž čísla budou muset rovněž u partnerů kontrolovat.

"Ze zkušeností našich zákazníků víme, jak je takzvané lustrování schopnosti obchodních partnerů splácet své závazky časově náročné. Neustálá kontrola insolvenčního rejstříku je ale nezbytnou činností bez které se firmy vystavují zbytečnému riziku," potvrzuje Boleslav Buzek, zakladatel a jednatel PREMIER system s tím, že ze zákona přitom v tomto ohledu za své dodavatele ručí samotná firma a na firmy pak dopadají statisícové náhrady nebo sankce.

Zjistit konkrétní jméno nespolehlivého plátce je možné na základě konkrétního dotazu na webovém portálu Ministerstva financí ČR v Registru plátců DPH.

Rychlá kontrola přes účetní software

Spolehlivost partnerů lze přitom zjistit mimo rejstřík snadno. Stačí k tomu slušně vybavený ekonomický software. Ten nespolehlivé plátce DPH automaticky odhaluje, příkladem je třeba systémové řešení od Premier systém, který data eviduje na kartě firmy.

"Údaje jsou čerpány při přidávání dokladů na pozadí, systém tak zbytečně nezdržuje zaměstnance při práci," upřesňuje Boleslav Buzek. Obdobně testuje konkrétní obchodní partnery, zda nejsou v insolvenci vyhledáváním ve zmíněném rejstříku.

Nespolehlivý plátce porušuje závažným způsobem povinnosti

Na černé listině neplatičů DPH končí podle metodiky Generálního finančního ředitelství každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než 10 milionů korun. Jako nespolehlivá společnost je označován ten subjekt, který nemá v pořádku daňové doklady a úřad společnosti vyměří daň alespoň 500 tisíc korun.

Na blacklist se dostanou v neposlední řadě firmy podezřelé z účasti na nekalé činnosti, jako například podvodu. O tom, zdali je subjekt nespolehlivý, rozhoduje správce daně. Ukáže se to v Registru plátců DPH.

Po zveřejnění na listině neplátců se z ní není snadné dostat. Odvolat se je nutné do 15 dnů a vymazání je možné až po roce, kdy se prokáže, že se firma chová slušně a plní daňové povinnosti. Mezi další skutečnosti patří, že subjektům na černé listině se zkrátí zdaňovací období ze tří na jeden měsíc.

Ručení za daň se lze vyhnout

Smlouvy lze nastavit tak, že ručení vůbec nenastane. Daň z uskutečnitelného zdanitelného plnění musí být odvedena rovnou státu, a ne dodavateli, který ji následně platí. O tomto postupu se však musejí dohodnout obě strany. Celková cena se pak o DPH samozřejmě musí snížit.

Další možností je pravidelné kontrolování registru plátců, zdali je či není obchodní partner spolehlivý. Kontrolu lze provést přímo v registru na stránkách finanční správy, kde je možné zadat až dvacet daňových identifikačních čísel, případně přes rozhraní šikovného účetního systému, jako kupříkladu PREMIER. Zjistit lze i kompletní seznam nespolehlivých plátců.

Dotazy se množí

Podnikatelé berou kontrolu svých obchodních partnerů vážně. Finanční správa ČR eviduje 250 až 300 tisíc dotazů na nespolehlivé plátce denně, přičemž jeden dotaz se týká jednoho až sta subjektů.

Další novinky u DPH

Společnosti se musí připravit na další novinku, kterou je kontrola účtů svých obchodních partnerů. Pokud podnikatelé budou obchodovat s partnery, kteří používají odlišné účty než ty, zveřejněné na stránkách správce daně, budou ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.

Všichni podnikatelé totiž musí povinně uvádět v přihlášce k registraci k DPH své účty používané pro ekonomickou činnost. Ti, kteří podnikali před letošním rokem, měli čas nahlásit čísla svých účtů do března. Původně mělo opatření platit již od začátku dubna, Finanční správa ČR však zveřejnila, že nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vzniká do 30.9. 2013.

Od příštího roku čeká podnikatele v oblasti DPH ještě pár novinek. Například povinnost podávat jen elektronické daňové přiznání k DPH s výjimkou fyzických osob s obratem do šesti milionů korun.

Podnikatelé by rovněž nemuseli platit DPH do té doby, než sami dostanou zaplaceno za svou práci. Podnikatel by tak odváděl daň až po obdržení platby za své zdanitelné plnění.

Další články k tématům - DPH - ERP - finance - insolvenční - neplatič - registr - rejstřík - software - zákon - Boleslav Buzek

Článek PREMIER system, a.s. ze dne 29. října 2013 - úterý

Další články od PREMIER system, a.s.