logo PREMIER system, a.s.

Snadné QR platby s ERP PREMIER

QR kód s platebními údaji na fakturách v PREMIER system přináší odběratelům výhody v podobě zrychlení procesu platby či autorizace přijatých faktur, dodavatelům zase o něco spolehlivější úhrady vydaných faktur.

Faktury od mobilních operátorů, dodavatelů energií či ve stovkách tuzemských e-shopů lze platit jednoduše a rychle pomocí chytrých telefonů a aplikací na přečtení QR kódů. Přispěla k tomu novela zákona o DPH, která počátkem roku zrovnoprávnila elektronické faktury na úroveň papírových. Postupem času přibývá integrátorů, jenž zařazují podporu QR kódů do svých ekonomických a účetních systémů.

Mezi těmi čerstvými patří i společnost PREMIER system, tradiční český výrobce podnikových informačních systémů. Zájemců totiž přibývá oproti velkým vystavovatelům faktur také z řad malých podniků a koncových zákazníků, což přispívá k rozmachu tohoto způsobu platebního styku. Kdo totiž platbu QR kódem využívá, nemusí na faktury přepisovat všechny náležitosti platby od čísla účtu po variabilní symbol, zkrátka to za něj udělá mobilní telefon či tablet. Odpadá riziko chyb a špatně zadaných údajů.

Banky tímto způsobem začaly zatraktivňovat své mobilní aplikace, přes něž se stále více napřímo snaží prodávat finanční produkty, již počátkem roku. Kód obsahuje všechny nezbytné platební údaje. Příjemci faktury tak stačí na jeho mobilním telefonu využít aplikaci pro e-bankovnictví k sejmutí kódu a rychlé on-line platbě. Přidaly se i další významní vystavovatelé faktur. Zájem se postupně probudil i u těch menších a na trend tak reagovali i výrobci ERP systémů.

"Zavedení novinky ve způsobu placení faktur vychází z naší dlouhodobé filozofie rychlé implementace technologických novinek, o které naši zákazníci skutečně stojí. O nový update, který umožňuje vystavovat faktury doplněné QR kódy, je skutečně zájem. Největší užitek novinka přináší zejména koncovým zákazníkům firem a drobným živnostníkům, kteří si nevedou elektronickou evidenci došlých faktur. Ti upřednostňují rychloplatbu pomocí QR kódu před složitější úhradou jiným způsobem," říká Boleslav Buzek, zakladatel a jednatel společnosti PREMIER system. Toto řešení v platebním styku je totiž stále oblíbenější pro svoji jednoduchost a přesnost.

Skenery složenek a faktur zabudované do mobilních aplikací nejsou tak přesné a použitelné. QR kódy jsou navržené pro snímání i za ztížených podmínek. Lze je bez větších potíží snímat jak na obyčejném papíru, tak displeji elektronického zařízení. I přes mírné poškození kódu mohou být informace stále čitelné. Lze je správně strojově číst bez ohledu na umístění. Kontrast barev resp. černé versus bílé přitom není tolik zásadní. K přečtení stačí zlomek sekundy a tak ani roztřesená ruka není problém.

Velikost QR kódu může být rozdílná. Rozměry složenky jsou oproti tomu dané a nemělo by dojít k přeložení papíru, pokud má sloužit k bezproblémovému zaplacení na poště. Údaje si může přečíst kdokoli, i ty citlivé jako rodné číslo. QR kód nelze na první pohled rozluštit. Z technického hlediska vzato lze tedy na QR kódy pohlížet jako na nástupce složenek.

Aby byly populární, museli tuto technologii podpořit velcí vystavovatelé faktur, a to se za tři čtvrtě roku od jejich nástupu stalo. Důležitá byla i standardizace jediného formátu uznávanou oborou organizací. Tím byl Standard České bankovní asociace, jenž definuje pravidla pro sdílení platebních údajů v rámci tuzemského platebního styku prostřednictvím QR kódů.

Lze jej implementovat bez uzavírání smluv či placení licenčních poplatků. Samotná implementace je navíc dle vývojářů poměrně snadná i do již existujících řešení bez jejich zásadních úprav.

Platební styk pomocí QR kódů má budoucnost

Ačkoli sice platební QR kódy nejspíše nebudou stát za zánikem papírových formátů, mají velkou šanci se prosadit. Existuje stále velký počet klientů bank a dodavatelů energií a služeb, kteří přímé bankovnictví nevyužívají, smartbanking je zatím v rozkvětu. Podpory od institucí se jim však dostává. Tím, že je podporují velcí vystavovatelé faktur, získávají si oblíbenost i u menších firem.

Vzhledem k otevřenosti a rostoucímu počtu integrátorů jako je implementace v podnikovém informačním systému PREMIER jsou platební QR kódy dostupné jak technicky, tak i finančně pro všechny. Kupříkladu aktualizace systému PREMIER, která novou funkci obsahuje, je pro všechny zákazníky zdarma.

Snadné je také nastavení například u samotného systému PREMIER. Pokud si uživatel přeje vystavené faktury QR kódem opatřit, stačí pouze zatrhnout příslušnou možnost v menu "Tisk faktur". Funkci je možné volitelně zapnout či vypnout, například pro určité série tisků, ale i při tisku jednotlivých faktur. QR kód s platebními údaji se pak zobrazí v pravém dolním rohu faktury.

Jak zaplatit fakturu prostřednictvím QR kódu v ERP PREMIER:

  1. ve svém mobilním telefonu spustíte aplikaci pro mobilní bankovnictví
  2. v příslušném menu vyberete možnost sejmutí QR kódu
  3. prostřednictvím vestavěného fotoaparátu sejměte QR kód z faktury (z papírové verze nebo z monitoru počítače)
  4. aplikace načte potřebné platební údaje
  5. potvrdíte detaily platby a pošlete do banky požadavek na její zpracování

Co je QR kód

QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického "Quick Response", tedy kódy rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat, než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004.

Standard byl upraven v roce 2006. Kódy jsou určeny pro počítačové zpracování, využívají velké množství technik předcházejících chybám interpretace.

Další články k tématům - ERP - eshop - fakturace - fotoaparát - operátor - skener - tablet - telefon - zdarma

Článek PREMIER system, a.s. ze dne 30. září 2013 - pondělí

Další články od PREMIER system, a.s.