logo Proact Czech Republic, s.r.o.

Proact Monitoring pro dokonalý přehled o IT i non-IT zařízeních ve firemní infrastruktuře

Proact Czech Republic uvádí na trh novou službu Proact Monitoring pro správu a monitoring rozsáhlých zařízení na sítích LAN a WAN, která v reálném čase sleduje veškerý hardware i software a v případě jakéhokoli nežádoucího chování ihned na nastalý problém upozorní.

Proact Monitoring pomáhá optimalizovat stávající investice do IT infrastruktury a úroveň servisních služeb tím, že nepřetržitě sleduje stav sítě a prvků systémové infrastruktury. Služba přehledně informuje o incidentech a realtime sleduje bezpečnost systému. Díky tomu lze dosáhnout vysoké míry provozní spolehlivosti prostředí rozsáhlých sítí s výrazně nižším časovým vytížení technických pracovníků.

"Díky naší službě Proact Monitoring lze předcházet omezením nebo provozním haváriím podnikové infrastruktury. Dokáže přesně identifikovat aplikaci nebo prvek, který problém způsobuje, situaci důkladně analyzovat a okamžitě notifikovat obsluhu nebo administrátora s kompletními informacemi o problému. Řešení pak vyžaduje mnohem méně času právě proto, že není nutné přesnou chybu dodatečně vyhledávat. Dochází tak k úspoře nákladů a zvýšení produktivity - eliminace chybné konfigurace, eliminace nežádoucích aktivit, zvýšení kvality a dostupnosti služeb, dodržování SLA a eliminace latencí," uvádí Vladan Kříva, ředitel realizačních a servisních služeb společnosti Proact Czech Republic.

Řešení je dostupné jako produkt i jako služba. Zákazník si tedy může vybrat, zda jednorázově investuje do licencí a implementace, přičemž produkt zůstane plně v jeho vlastnictví, nebo bude ze svých operativních prostředků hradit měsíční paušální poplatek závislý na množství monitorovaných zařízení.

K dispozici je také hybridní model, který kombinuje jednorázovou investici do části zákaznické infrastruktury, zbylá zařízení jsou pak spravována formou služby.

Článek Proact Czech Republic, s.r.o. ze dne 11. září 2015 - pátek

Další články od Proact Czech Republic, s.r.o.

Financování podnikového IT s Proact Finance Services

Proact Monitoring pro dokonalý přehled o IT i non-IT zařízeních ve firemní infrastruktuře

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj