logo Profinit, s.r.o.

Systém managementu, kvality a zabezpečení IT služeb Profinitu podle ISO certifikací

Společnost Profinit během září 2016 úspěšně obhájila ISO certifikace kvality podle normy ISO 9001.2000 (směrnice ISO 90003), ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.

ISO/IEC 20000-1 - certifikace managementu služeb pro informační technologie. Stanovuje kvalitativní požadavky, které jsou kladeny na poskytování IT služeb. Vychází z nejlepších postupů podle ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

ISO 9001.2000 - certifikace systému managementu kvality ve firmě. Norma vnímá a hodnotí kvalitu z pohledu zákazníka. Podtrhuje a zdůrazňuje procesní přístup, který je základem pro flexibilitu. Cílem procesního přístupu je zvýšit spokojenost zákazníků. Směrnice ISO 90003, podle které probíhala certifikace Profinitu, specifikuje aplikaci přístupů této normy na softwarové inženýrství.

ISO/IEC 27001 - je mezinárodním standardem, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti ochrany důvěrných informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy. Tato norma zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky - především ochrana osobních údajů.

CERTIFIKÁTY

ISO/IEC 20000-1:2011 pro předmět činností:

ISO/IEC 27001:2013 pro předmět činností:

ISO 9001:2008 pro předmět činností:

Uplatňování přísných standardů kvality není v Profinitu žádnou novinkou, první certifikaci společnost získala již v roce 2007.

Certifikaci prováděla společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

Článek Profinit, s.r.o. ze dne 12. října 2016 - středa

Další články od Profinit, s.r.o.

Konference Banking Forum 2018