logo Red Hat Czech s.r.o.

Red Hat CloudForms - otevřené platforma pro správu hybridních cloudů

Red Hat oznamuje dostupnost nejnovější verze řešení pro správu hybridních cloudů - Red Hat CloudForms 4.2, které využívají pro správu a řízení tradičních on-premise i cloudových IT prostředí stovky firem.

Provozní IT týmy se při poskytování interních služeb potýkají s pomalými manuálními procesy, které mohou být náročné na čas i náklady, a mohou omezovat konkurenceschopnost. A právě Red Hat CloudForms umožní IT oddělením zefektivnit poskytování služeb a věnovat ušetřené zdroje na závažnější problémy, které mají přímý dopad na podnikání dané firmy.

Red Hat CloudForms je pokročilou open source platformou pro správu fyzických, virtuálních i cloudových prostředí včetně linuxových kontejnerů, která je postavená na open source projektu ManageIQ. Řešení CloudForms usnadňuje nabízení přizpůsobitelných služeb prostřednictvím samoobslužného portálu i správu životního cyklu služeb od jejího zpřístupnění až po ukončení používání.

Jde navíc o platformu, která umožňuje definovat a prosazovat pokročilé bezpečnostní politiky pro stávající i nová prostředí a optimalizovat náklady související s konkrétním prostředím a systémem.

Platforma Red Hat CloudForms 4.2 je již k dispozici ke stažení na zákaznickém portálu společnosti Red Hat.

Red Hat CloudForms 4.2

Red Hat CloudForms 4.2 přináší řadu vylepšení do prostředí veřejných a privátních cloudů i platforem založených na technologii kontejnerů díky zdokonalení metrik a událostí pro Microsoft Azure i Google Cloud Platform, díky přidání obrazu pro Amazon EC2 pak umožňuje zákazníkům provoz v prostředí Amazon Web Services (AWS).

Tato nová verze vylepšuje i podporu pro technologii OpenStack, zkvalitňuje správu konzumentů služeb a přináší možnosti správy služeb pro objektové i blokové ukládání dat Swift a Cinder.

V neposlední řadě pak CloudForms 4.2 zlepšuje možnosti zpětného zúčtování v případě kontejnerů provozovaných na platformě Red Hat OpenShift Container Platform.

Výhody správy hybridních cloudů

Spolu s tím, jak se v mnoha firmách v důsledku stále širších kombinací fyzických, virtuálních a cloudových prostředí doplněných o linuxové kontejnery a mikroslužby komplikuje podniková informační architektura, mohou tradiční řešení pro správu IT ztrácet dech.

Nepružnost mnoha těchto proprietárních řešení si nemusí poradit s požadavky, které velké organizace kladou na cloudové a jim podobné služby. Tyto organizace se proto poohlíží po flexibilnějších řešeních nezávislých na konkrétních službách, tedy po takových řešeních, jako je právě Red Hat CloudForms.

V současnosti již Red Hat CloudForms využívá pro správu svých hybridních IT prostředí mnoho různorodých zákazníků, od globálních telekomunikačních společností a výrobních firem až po přední výzkumné instituce a univerzity.

Nasazení řešení CloudForms umožnilo zefektivnit činnost firemních IT oddělení, která tak mohou přesněji reagovat na konkrétní požadavky - výsledkem jsou rychlejší reakční doby i dokonalejší optimalizace nákladů.

Díky tomu, že řešení Red Hat CloudForms je postaveno na flexibilním open source frameworku, může pokrýt širokou škálu infrastruktur a přizpůsobit se specifickým potřebám konkrétního odvětví i jednotlivých zákazníků.

Článek Red Hat Czech s.r.o. ze dne 16. ledna 2017 - pondělí

Další články Red Hat Czech s.r.o.

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů