logo Red Hat Czech s.r.o.

Rok 2018 bude ve znamení vzestupu inteligentních aplikací

Překvapením roku 2017 bylo zjištění, že takové aplikace již vlastně existují a že budou stále více ovlivňovat naše pracovní postupy. Letos dojde k širokému přijetí standardních postupů pro jejich tvorbu ze strany velkých firem, což umožní ještě rozsáhlejší všeobecné uplatnění umělé inteligence.

V roce 2018 očekáváme nárůst technologií, které umožňují počítačovému systému se na základě svého užívání sám vzdělávat. Jedná se o oblast umělé inteligence, která aktuálně zažívá rozmach.

Organizace se budou snažit získat ze svých dat co největší hodnotu i konkurenční výhodu a prudký nárůst technologie strojového učení tak bude i nadále pokračovat. Strojové učení je stále běžnější součástí našich životů a můžeme proto očekávat rozšiřující se škálu datových základen - a to i jako důsledek toho, jak budou různé týmy získaná data interpretovat a generovat nová ze svých vlastních perspektiv.

Mezi významné události letošního roku patří i začátek konsolidace frameworků pro strojové učení. Jejich sbližování na již položených základech bude pokračovat i v roce 2018.

Databáze a cloudy

Růst objemu ukládaných a zpracovávaných s sebou přináší i rostoucí potřebu firem využívat cloudová řešení, přičemž pozornost se bude upínat i jejich sofistikovanějšímu zabezpečení.

Pozornost bude opět směrovat k problematice ochrany dat, zejména pak těch, která jsou uložená ve veřejných cloudech. Hlavní příčinou tohoto zájmu bude GDPR (General Data Protection Regulation) - nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Vzhledem k tomu, že objem ukládaných a zpracovávaných dat neustále roste - a to i díky datům, která jsou generována zařízeními ze světa internetu věcí, budou firmy pokračovat v jejich přesouvání do cloudu s cílem využít výhod škálovatelnosti, flexibility, možností obnovy v případě selhání apod. A právě tento přesun zvýší poptávku po širších bezpečnostních zárukách.

V oblasti hybridních cloudů pak budou během roku 2018 probíhat sofistikované diskuse ohledně přenositelnosti zátěže. K dispozici máme pro řešení této oblasti mnoho užitečných nástrojů a technologií: softwarově definované ukládání dat, správu hybridních cloudů, standardizované kontejnery díky projektu Open Container Initiative, rozsáhlou podporu systému Kubernetes a samozřejmě také Linux.

Je potřeba si také uvědomit, že velmi rozsáhlé soubory dat vytvářené a používané IoT, strojovým učením a dalšími novými typy systémů mohou mít negativní vliv na bezproblémovou přenositelnost. Porozumění nejlepším architekturám a osvědčeným postupům vhodným pro nové druhy aplikací by tak mělo být prioritou.

Přístup DevOps

Po letech všeobecné propagace a pozitivního informování o DevOps se v roce 2018 mediální pozornost obrátí i na problematiku selhávání tohoto přístupu. V důsledku toho dojde v některých organizacích k ochlazení zájmu o DevOps a přehodnocení počátečního vzrušení.

Nicméně společnosti více orientované na budoucnost budou tyto problémy a nedostatky považovat ze cenné zkušenosti - a zodpovědněji přistoupí jak ke změnám ve své kultuře a procesech, tak i k přehodnocení požadavků na platformy a softwarové architektury.

V obou případech je cílem získat maximum z výhod, které DevOps nabízí. Úspěchu se dočkají dodavatelé, kteří mohou se svými zákazníky spolupracovat napříč celým spektrem jejich požadavků.

Virtualizace 

Rok 2018 přinese nový postoj zákazníků k virtualizaci, která se stává samozřejmostí, a více uslyšíme i o technologii kontejnerů. Očekáváme, že letos dojde k narušení trhu s virtualizačními řešeními - příčinou bude změna postoje zákazníků, kteří začnou virtualizaci považovat za samozřejmou součást stávající nebo plánované infrastruktury a nebudou již ochotni za ni připlácet.

Pro podniky bude navíc stále důležitější podpora automatizace, správy a orchestrace tradičních on-premise, vzdálených a cloudových aplikací. V nadcházejícím období se budeme setkávat jak s uživateli tradičních aplikací usilujících o přechod stávajících systémů, tak i s firmami investujícími do vývoje nové generace (označované také jako Mode 2) aplikací, které jsou provozovány v kontejnerech v rámci hybridních cloudů.

Rok 2018 bude rokem kontejnerů a další rozvoj systému Kubernetes povede ke stále rozšířenějšímu provozu virtuálních strojů právě v kontejnerech. V této souvislosti je důležité pochopit, že virtualizace a kontejnery nejsou soupeřící, ale naopak vzájemně se doplňující technologie. Drtivá většina kontejnerizovaných infrastruktur bude i nadále provozovaná na hypervizorech, přičemž první firmy již fází sbližování se systémem Kubernetes prochází.

Mobilní technologie a IoT

V roce 2018 bychom měli být svědky podstatně většího sbližování umělé inteligence, mobilních technologií a IoT. Mobilní technologie jsou dnes mnohem vyspělejší a řada organizací brzy zjistí, že při vývoji aplikací pro svět internetu věcí a umělou inteligenci čelí obdobným výzvám, jako tomu bylo v oblasti mobilních technologií - včetně integrace a bezpečnosti.

Z tohoto důvodu mnoho dříve získaných ponaučení a zkušeností nabydou na hodnotě a firmám pomohou s rychlejším rozpoznáním i vyřešením nových výzev.

Největší událostí roku 2017 ve spojitosti s IoT bylo jistě dosažení vrcholu mediálního humbuku a to, že internet věcí postoupil zájem strojovému učení a umělé inteligenci. Strojové učení je vlastně odnoží internetu věcí a umělá inteligence je jednou z technologií, pro která jsou data z IoT zařízení důležitým vstupem pro úspěšné fungování.

Viděli jsme, jak několik společností investovalo do internetu věcí opravdu velké prostředky, zatímco jiné firmy od této oblasti ustupují nebo své IoT tým reorganizují. Tato kombinace investic a ústupu znamená, že se nacházíme v bodu zvratu a IoT projekty musí začít přinášet prokazatelné výsledky.

Dodavatelé, kteří se zaměřují na svět internetu věcí, investovali do této oblasti ještě před reálnou poptávkou a díky převisu nabídky budeme u mnoha z nich v příštím roce svědky vyklízení pozic nebo změny podnikatelského zaměření.

Co lze z pohledu internetu věcí v roce 2018 očekávat:

Java jako dominantní technologie pro podnikové prostředí

Rok 2017 to byl zajímavým rokem i pro Javu - za vyzdvihnutí stojí zejména rozhodnutí společnosti Oracle o převodu Java EE na Open Source Foudation, díky kterému je nyní tato platforma ještě otevřenější.

Pozornost si určitě zaslouží i následné oznámení Oracle o tom, že nadace Eclipse Foundation bude mít na starosti projekt Eclipse Enterprise for Java (EE4J).

V září 2017 došlo k další významné události ve světě technologie Javy v podobě uvolnění Java EE 8 s tím, že pokračování dalšího rozvoje této platformy se očekává právě již pod EE4J.

Navíc jsme byli svědky rozvoje projektu MicroProfile, který vylepšuje využitelnost podnikové platformy Java pro vývoj mikroslužeb.

Článek Red Hat Czech s.r.o. ze dne 10. ledna 2018 - středa

Další články od Red Hat Czech s.r.o.

Big data a velké výzvy pro OpenShift

OpenShift aneb Kubernetes - novinky a trendy

Podniková open source automatizace na platformě Ansible

Podnikový open source českému publiku představí Red Hat Fórum EMEA 2020

Moderní bankovnictví v prostředí Red Hat OpenShift

Inovativní cloudová platforma Amazon Red Hat OpenShift

Open source jako základ strategie pro podnikové IT

IT infrastruktura Fortuny staví na OpenShift Container Platform

Jednotné hybridní cloudové úložiště pro Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift 4.2 - nejnovější verze podnikové platformy Kubernetes

RHEL 8 for SAP Solutions přináší robusní produkční platformu pro byznys

Open source v hodinách informatiky základních škol

Žáci základních škol objevují svět open source

Red Hat OpenShift 4 - nová generace průmyslové platformy Kubernetes

Platforma Red Hat Enterprise Linux posiluje růst globální ekonomiky

Vývoj v Javě zdarma s Red Hat OpenJDK

Den otevřených dveří Red Hat

OperatorHub.io - databáze operátorů využívaných v Kubernetes

Red Hat CloudForms 4.7 přináší nové možnosti správy infrastruktury

Technologické plány firem pro rok 2019

Red Hat Ansible Tower 3.4 zjednodušuje úkoly v komplexní infrastruktuře hybridního prostředí

IoT Pass - Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu CRA na trhu internetu věcí

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta podporuje inovace v oblasti IT

OpenStack Platform 14 - nativně cloudové IaaS řešení

Nové možnosti integrace automatizační technologie Ansible Automation

Podniková automatizace pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Ansible Engine přináší novou automatizaci cloudu, sítí a prostředí Windows

Red Hat Fuse 7 - nová verze distribuovaného cloudového integračního řešení

Kontejnerový cloud s podporou konzultačního programu pro vývoj nativních cloudových aplikací

Bezserverový computing jako nová kategorie ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů

Red Hat OpenShift s technologiemi CoreOS podpoří nativní hybridní cloudové služby

Red Hat OpenShift na veřejném cloudu Microsoft Azure

Red Hat Enterprise Linux 7.5 jako základ pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Open House - den otevřených dveří v Brně

Jaké jsou firemní priority a výzvy ve využití IT v roce 2018

Kontejnerové nástroje CoreOS posilují portfolio Red Hat open source řešení

Rok 2018 bude ve znamení vzestupu inteligentních aplikací

Ukládání podnikových dat s úsporou nákladů a vyšší provozní efektivitou

Red Hat OpenStack Platform přináší kontejnerizované služby a vyšší bezpečnost

Automatizace IT výrazně zvyšuje potenciál firem

Nová verze Red Hat Cloud Suite přináší řadu nových vylepšení

Red Hat rozšiřuje vývojové centrum v Brně

Red Hat Ceph Storage rozšiřuje možnosti využití objektového ukládání dat

Red Hat CloudForms 4.5 přináší automatizaci do správy prostředí s více cloudy

Nová verze podnikové automatizační platformy Ansible Tower by Red Hat

Red Hat OpenStack Platform pro firemní aplikace a poskytovatele cloudových služeb

Red Hat CloudForms - otevřené platforma pro správu hybridních cloudů

Red Hat OpenShift Dedicated pro prostředí Google Cloud Platform

Red Hat Enterprise Linux 7 přináší vyšší výkonnost sítí a úložišť

Red Hat OpenShift Container Platform 3.3