logo Red Hat Czech s.r.o.

IoT Pass - Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu CRA na trhu internetu věcí

Po vyhodnocení několika specializovaných a open source podnikových integračních platforem se České Radiokomunikace rozhodly nasadit jako základ pro řešení IoT PaaS systém Red Had Fuse.

Výchozím požadavkem Českých Radiokomunikací (CRA) usilujících o vstup na trh Internetu věcí (IoT) bylo vybudovat platformu schopnou škálovat a souběžně zpracovávat velký objem zpráv mezi zařízeními v rámci různých protokolů a technologií, a to v režimu Platform-as-a-Service (PaaS).

Zvolené řešení Red Hat Fuse tomuto požadavku nejlépe vyhovuje, přičemž kromě flexibilního propojení technologií umožňuje snadné přesměrování zpráv ze zařízení IoT na zákaznické servery a bezpečné začlenění do interních podnikových systémů pro CRM a fakturaci.

Díky tomu mohou CRA snadno rozšířit nabídku IoT Paas a splnit svůj vytyčený cíl, jímž je rozšíření služby na 2 miliony zařízení IoT produkujících kolem 10 miliard zpráv za měsíc do roku 2020.

Vedle přínosu v oblasti výkonu pomáhá platforma Red Hat Fuse Českým Radiokomunikacím předvídat související náklady v oblasti IT, a to díky modelu softwarového předplatného společnosti Red Hat.

Delší životní cykly produktů v tomto režimu zajišťují i aktualizaci softwaru a jeho stabilitu při snížení celkových nákladů a rizik.

Flexibilní platforma pro plynulou integraci

Poskytovatel služeb úzce spolupracoval s integračním partnerem v oblasti IT, Behaim ITS a.s., se kterým společně nakonfigurovali a do privátního cloudu v režimu on-premise nasadili lehkou integrační platformu Fuse.

Úvodní nasazení bylo dokončeno během pouhých pěti měsíců a nyní je k platformě připojeno celkem 10000 zařízení, primárně chytrých měřičů v inženýrských sítích, které každý měsíc zasílají 25 milionů zpráv.

Platforma Fuse integruje zákaznická zařízení IoT a analytické aplikace a zajišťuje plynulou komunikaci a provoz.

Předvídatelné a transparentní náklady

Kromě přínosu v oblasti výkonu pomáhá platforma IoT společně se softwarem Red Hat CRA pochopit a předvídat související náklady v oblasti IT. Model softwarového předplatného společnosti Red Hat zabraňuje, aby provozovatel uváznul v pasti nákladných licenčních poplatků za proprietární řešení, a nabízí možnost každoročního prodloužení provozu.

Delší životní cykly produktů také zajišťují aktualizaci softwaru a jeho stabilitu při snížení celkových nákladů a rizik.

Plán expanze IoT na nové trhy

Na základě rychlého úspěchu nabídky IoT PaaS plánují CRA rozšířit využití systému Fuse, připojit další sítě a protokoly IoT a ještě více svou platformu otevřít integracím pro další dodavatele.

Společnost se rovněž zaměřuje na expanzi na nové trhy. Přestože největším segmentem IoT je v současnosti u CRA oblast inženýrských sítí - platforma IoT PaaS se používá k chytrému měření, distribuci vody a dalším službám - rychle roste i tržní segment chytrých měst.

Možnosti plynulé integrace

Nové integrační možnosti platformy Red Hat Fuse zajišťují, že CRA i zákazníci mohou flexibilně propojit mnoho různých protokolů a technologií a plynule integrovat zařízení IoT a aplikace. Platforma se například připojí k oblíbeným cloudovým aplikacím, které zákazníci používají k datové analytice a dalším úlohám, a podporuje i přímé připojení k serverům zákazníků.

CRA mohou snadno přesměrovat zprávy z různých zařízení IoT na zákaznické servery pomocí protokolu HTTP.

Systém Fuse se rovněž snadno a bezpečně začlení do interních podnikových systémů pro řízení zákaznických zdrojů (CRM) a fakturačních systémů a procesů.

Vzniká tak otevřené prostředí pro spolupráci s dalšími subjekty a CRA mohou nabídku IoT PaaS snadno rozšířit.

Vysoká škálovatelnost

CRA nyní získaly spolehlivou integrační platformu, která umí rychle škálovat podle měnících se potřeb - například při zvýšení počtu zařízení IoT připojených k podnikové síti a k řešení PaaS - a zároveň zachovává vysoký výkon a dostupnost.

Platforma Fuse pomůže CRA splnit vytčený cíl, kterým je rozšíření služby na 2 miliony zařízení IoT produkující kolem 10 miliard zpráv za měsíc do roku 2020.

Další články k tématům - analýza - cloud - CRM - integrace - IoT - open source - Paas - server - škálování

Článek Red Hat Czech s.r.o. ze dne 14. ledna 2019 - pondělí

Další články od Red Hat Czech s.r.o.

OpenShift aneb Kubernetes - novinky a trendy

Podniková open source automatizace na platformě Ansible

Podnikový open source českému publiku představí Red Hat Fórum EMEA 2020

Moderní bankovnictví v prostředí Red Hat OpenShift

Inovativní cloudová platforma Amazon Red Hat OpenShift

Open source jako základ strategie pro podnikové IT

IT infrastruktura Fortuny staví na OpenShift Container Platform

Jednotné hybridní cloudové úložiště pro Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat OpenShift 4.2 - nejnovější verze podnikové platformy Kubernetes

RHEL 8 for SAP Solutions přináší robusní produkční platformu pro byznys

Open source v hodinách informatiky základních škol

Žáci základních škol objevují svět open source

Red Hat OpenShift 4 - nová generace průmyslové platformy Kubernetes

Platforma Red Hat Enterprise Linux posiluje růst globální ekonomiky

Vývoj v Javě zdarma s Red Hat OpenJDK

Den otevřených dveří Red Hat

OperatorHub.io - databáze operátorů využívaných v Kubernetes

Red Hat CloudForms 4.7 přináší nové možnosti správy infrastruktury

Technologické plány firem pro rok 2019

Red Hat Ansible Tower 3.4 zjednodušuje úkoly v komplexní infrastruktuře hybridního prostředí

IoT Pass - Red Hat Fuse je klíčem k úspěchu CRA na trhu internetu věcí

Red Hat Enterprise Linux 8 Beta podporuje inovace v oblasti IT

OpenStack Platform 14 - nativně cloudové IaaS řešení

Nové možnosti integrace automatizační technologie Ansible Automation

Podniková automatizace pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Ansible Engine přináší novou automatizaci cloudu, sítí a prostředí Windows

Red Hat Fuse 7 - nová verze distribuovaného cloudového integračního řešení

Kontejnerový cloud s podporou konzultačního programu pro vývoj nativních cloudových aplikací

Bezserverový computing jako nová kategorie ve způsobu vývoje a dodávek softwarových systémů

Red Hat OpenShift s technologiemi CoreOS podpoří nativní hybridní cloudové služby

Red Hat OpenShift na veřejném cloudu Microsoft Azure

Red Hat Enterprise Linux 7.5 jako základ pro hybridní cloudová prostředí

Red Hat Open House - den otevřených dveří v Brně

Jaké jsou firemní priority a výzvy ve využití IT v roce 2018

Kontejnerové nástroje CoreOS posilují portfolio Red Hat open source řešení

Rok 2018 bude ve znamení vzestupu inteligentních aplikací

Ukládání podnikových dat s úsporou nákladů a vyšší provozní efektivitou

Red Hat OpenStack Platform přináší kontejnerizované služby a vyšší bezpečnost

Automatizace IT výrazně zvyšuje potenciál firem

Nová verze Red Hat Cloud Suite přináší řadu nových vylepšení

Red Hat rozšiřuje vývojové centrum v Brně

Red Hat Ceph Storage rozšiřuje možnosti využití objektového ukládání dat

Red Hat CloudForms 4.5 přináší automatizaci do správy prostředí s více cloudy

Nová verze podnikové automatizační platformy Ansible Tower by Red Hat

Red Hat OpenStack Platform pro firemní aplikace a poskytovatele cloudových služeb

Red Hat CloudForms - otevřené platforma pro správu hybridních cloudů

Red Hat OpenShift Dedicated pro prostředí Google Cloud Platform

Red Hat Enterprise Linux 7 přináší vyšší výkonnost sítí a úložišť

Red Hat OpenShift Container Platform 3.3

OpenStack cloud pomáhá NASA při průzkumu sluneční soustavy