logo RETIA, a.s.

Multilinguální analyzátor ReDat má osvědčení o užitném vzoru

Pardubická společnost společnost RETIA získala pro svůj produkt ReDat osvědčení o užitném vzoru, který opisuje ReDat jako Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení pohlaví, věku a emocí.

RETIA patří k lídrům nejen tuzemského, ale dokonce i světového trhu se záznamovými systémy. "Vývoji systému ReDat se věnuje poměrně velký tým již několik let, proto jsme se rozhodli podniknout i právní kroky k ochraně duševního vlastnictví", vysvětluje Jiří Kristek, ředitel obchodu a marketingu pro záznamové systémy ReDat. Řízení o užitném vzoru je také někdy nazýváno jako "malý patent". "Vlastnímu patentovému řízení předchází získání právě užitného vzoru", dodává Jiří Kristek.

RETIA se kromě domácího trhu zaměřuje také na ty zahraniční. ReDat je úspěšně prodáván nejen v Evropě, ale také v Asii či v Jižní Americe. "Globální působení nás nutí podnikat určité kroky pro budoucí ochranu. Zároveň jsme si vědomi unikátnosti našeho produktu", dodává Jiří Kristek.

Zákazníci společnosti RETIA podle Kristka také velmi oceňují nové směry, kterými se ReDat rozvíjí. Ať už to je možnost záznamu mobilních hovorů nebo speciální služba záznamu v zákaznických centrech přímo na přepážkách pro zákazníky.

"Záznamem a analýzou pokrýváme stále větší spektrum příležitostí, kdy dochází k interakci mezi klientem a jeho zákazníky, např. v oblastech kontaktních center nebo dispečinků", upozorňuje Kristek.

Například právě tyto hovory na přepážkách, které spadají do tzv. osobní či mezilidské komunikace mezi pracovníky klienta a jeho zákazníky, bylo velmi těžké dříve analyzovat a zaznamenávat. Díky záznamovému zařízení a upozornění, že konverzace je nahrávána, lze analyzovat i tyto hovory.

ReDat představuje komplexní řešení nahrávání hovorů a řízení kvality obsluhy zákazníků. Pomáhá zdokonalovat schopnosti agentů a dispečerů. Snižuje náklady na jejich školení, tím zefektivňuje provoz a pomáhá zlepšovat služby pro zákazníky.

Článek RETIA, a.s. ze dne 29. května 2012 - úterý

Další články od RETIA, a.s.

Radary ReVISOR posílí bojovou sílu protiletadlového kompletu RBS-70

Multilinguální analyzátor ReDat má osvědčení o užitném vzoru