logo Rittal Czech, s.r.o.

Modulární datové centrum RiMatrix S splňuje podmínky CAT II+

Splnění podmínek CAT II+ znamená, že provozovatelé datových center RiMatrix S nebudou muset provádět dodatečné zkoušky bezpečnosti a mohou získat i lepší hodnocení od pojišťoven.

TÜV Rheinland (Technischer Überwachungs-Verein - Technické kontrolní sdružení) certifikoval modulární datové centrum RiMatrix S od společnosti Rittal z pohledu opatření pro zajištění bezporuchového provozu a ochrany dat. Certifikace RiMatrix S jako "provozně spolehlivého datového centra" v souladu s požadavky CAT II+ je založena na komplexním hodnocení. Pokrývá analýzu prostředí datového centra, požární ochrany a napájení, chladicí a zabezpečovací techniky. Do hodnocení spadá i údržba datového centra a školení zaměstnanců.

CAT II specifikuje koncept přímých dodávek chlazení a napájení využívající redundantní komponenty (n + 1). CAT II+ rovněž vyžaduje redundantní napájení IT infrastruktury od hlavního dodavatele nízkého napětí.

Certifikace TÜV Rheinland znamená pro zákazníky Rittal, kteří si RiMatrix S pořídí, značné zjednodušení nezbytných pracovních úkonů, jelikož mnoho klíčových aspektů nutných pro funkci datového centra je již potvrzeno touto certifikací.

Toto dává uživatelům jistotu, že jejich IT je chráněno a spolehlivě funguje. Certifikace rovněž může být důkazem pro pojistitele, že byla provedena opatření v oblasti IT bezpečnosti. Což může mít za následek příznivější pojistné podmínky.

RiMatrix S je revoluční alternativou ve výstavbě datových center a otevírá nové perspektivy ve světě IT. Všechny moduly datového centra jsou prefabrikované a připravené k dodání ze skladu, takže umožňují rychlou konfiguraci zákaznického řešení. Díky nezávislosti vnějšího opláštění a definované struktuře rozhraní jsou moduly RiMatrix S flexibilně použitelné.

Řešení RiMatrix S se včetně opláštění instaluje do stávající budovy a otestuje se podle našich směrnic. Součástí dodávky je kompletní technická dokumentace všech komponent, včetně příslušných návodů k obsluze. Volitelně mohou být dodány také odpovídající kapitoly provozní příručky a instrukce s nouzovými postupy.

RiMatrix S je střižen na míru menším a středním podnikům (SME) které mohou profitovat z krátkých dodacích lhůt a možnosti snadného přizpůsobení stávající stavební infrastruktuře.

Článek Rittal Czech, s.r.o. ze dne 16. června 2015 - úterý

Další články od Rittal Czech, s.r.o.

tesena fest 2018