logo Rittal Czech, s.r.o.

Jak na výběr správných komponent IT racku

Před samotným výběrem vnitřních komponent IT racku je nutné vzít v úvahu velké množství kritérií - přesný účel použití, vedení kabelů pro napájení a sítě a ideální řešení chlazení. Zvlášť důležité to je při instalaci mimo standardní prostředí datového centra.

Rittal představuje pět klíčových otázek, a odpovědi na ně, jak optimalizovat vnitřní uspořádání, instalaci a uvedení do provozu IT racku.

Přesný účel použití IT racku

Množství a typ komponent má velký vliv na velikost racku. Pokud bude účelem pouhé umístění serverů, pak IT rack šířky 600 mm je naprosto postačujícím řešením. Pokud je však primárním účelem umístění síťových komponent, měla by být šířka racku alespoň 800 mm pro pohodlné přizpůsobení vedení kabelů.

Stále častěji se stává, že podniky kombinují serverové a síťové prvky v rámci jednotlivých IT racků. S rostoucím významem IT ve firmách, je stále více komponent sestaveno tak, aby se daly co nejlépe použít v rámci stávající infrastruktury.

Důsledkem pak je výběr největších dostupných racků - s ohledem na prostorové omezení. IT rack vysoký 42U, široký 800 mm a hluboký 1200 mm poskytuje dostatek prostoru pro zákaznické konfigurace a umožňuje budoucí rozšíření.

Vhodný způsob chlazení

Bude rack instalován v místnosti bez klimatizace? Pak je nutné se zabývat různými způsoby řešení. V případě použití jednoho racku může být chladicí jednotka k němu jednoduše připojena zvnějšku. Navíc by dveře racku měly být vybaveny vzduchotěsným těsněním. Pokud je použito chlazení celé místnosti či přímo sestavy racků - typické řešení v datových centrech - pak je nutné použít perforované dveře umožňující nepřetržité proudění vzduchu.

Utěsnění

Existuje řada možností jak chladit vnitřní prostor IT racku. V serverových skříních může studený vzduch proudit zepředu dozadu. Proud vzduchu by se měl pohybovat zejména podél částí, které je nutné chladit. V každém případě je potřeba utěsnit 19" police, aby studený vzduch neproudil jinudy než kolem příslušných komponent.

V rámci jednotlivých řad racků by mělo existovat oddělení teplého a studeného vzduchu. Za tímto účelem existuje pestrá škála příslušenství pro usměrnění horizontálního toku studeného vzduchu. Účelné těsnění a řešení chlazení na míru konkrétním požadavkům IT rackům přispívají ke zvýšení energetické účinnosti. Trocha plánování tedy stojí za snížení nákladů za elektrickou energii IT provozů.

Vedení kabelů

Detailní plán pro vnitřní a vnější vedení kabelů by měl být hotový ještě dříve, než bude serverová skříň zakoupena a nakonfigurována. Zejména je nutné důsledně promyslet napájení. Mnoho aktivních IT komponent vyžaduje redundantní napájení. V takovém případě je nutné použití dvou napájecích jednotek (PDU), což ovšem znamená složitější vedení kabelů. Kromě toho napájecí a  datové kabely musí být vedeny odděleně, aby nedocházelo k rušení. Zvláštní pozornost musí být rovněž věnována minimálnímu poloměru ohybu kabelů s optickými vlákny, aby se zabránilo útlumu signálu.

Pokud jsou racky umístěny na dvojité podlaze, mohou být napájecí a datové kabely vedeny pod ní. Běžnou alternativou je montáž kabelů pod stropem a jejich zavedení dovnitř racku shora. V tomto případě musí být střešní plechy správně nakonfigurovány - otvory by měly být uzavřeny kartáčovými lištami vytvářejícími pevné těsnění, což zjednodušuje vedení kabelů a zlepšuje energetickou účinnost. I poté, co jsou kabely nainstalovány, může být veškeré příslušenství, včetně střešních plechů složených s více částí, pro snazší údržbu jednoduše vyjmuto a nahrazeno.

Rittal nabízí široký výběr komponent pro efektivní správu kabelů, které umožňují zákaznickou konfiguraci. Oba systémy otevřených i uzavřených kabelových kanálů jsou k dispozici pro horizontální a vertikální vedení kabelů i pro vedení kabelů mezi tepelnými zónami. Často je nutné udržovat vzduchotěsnost a definovaný tlak, aby se zabránilo promíchání teplého a studeného vzduchu. Rittal na to myslí již při návrhu serverových skříní TS IT. Tím je při použití odpovídajících komponent pro instalaci kabelů zajištěna cirkulace vzduchu při různých konfiguracích.

Vnější vedení kabelů

Přeplněné IT racky mají jen málo místa pro nové komponenty. V těchto případech je jediným možným řešením vedení kabelů vně racků. Kabelové průchody mohou být vytvořeny na bocích racků, kabely mohou být vedeny nad rackem a znovu přivedeny dovnitř z opačné strany. I když tento přístup může ušetřit spoustu místa, vede ke složitější identifikaci jednotlivých kabelů a tím ke ztížení údržby.

Všude tam, kde je prioritou snadná údržba, by měly být kabely vedeny vnitřním prostorem racků. Identifikace a nahrazení jednotlivých kabelů při poruše či při požadavku na rekonfiguraci je pak mnohem snazší.

Článek Rittal Czech, s.r.o. ze dne 14. ledna 2016 - čtvrtek

Další články od Rittal Czech, s.r.o.

IT mezi paragrafy