logo Rockwell Automation s.r.o.

FactoryTalk InnovationSuite přináší optimalizaci průmyslového provozu a lepší údaje pro rozhodování

Software FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC zlepšuje konektivitu zařízení provozních technologií ve výrobních prostorách a přirozeně podporuje rychlé, škálovatelné a bezpečné připojení většiny běžně používaného průmyslového vybavení.

V kombinaci s údaji z informačních aplikací a systémů tak lze v procesu rozhodování využít kompletní digitální znázornění průmyslového vybavení, linek a zařízení na libovolném místě v podniku. Nové softwarová sestava FactoryTalk InnovationSuite tak umožňuje zákazníkům získat kompletní přehled o provozu a stavu systémů z jednoho zdroje informací uvnitř organizace.

Průmyslové řešení FactoryTalk InnovationSuite s technologií PTC je společnou nabídkou Rockwell Automation a PTC, jež spojuje technologie obou společností a představuje tak první produkt v návaznosti na strategické partnerství oznámené v červnu 2018.

"Jedinečnost naší nabídky spočívá v její schopnosti zlepšit způsob, jakým společnosti využívají IIoT, protože v sobě spojuje odborné znalosti profesionálů v oblasti průmyslu, technologií i výroby. Spojujeme tedy inovativní řešení společnosti PTC s předními analytickými systémy a systémy pro řízení výroby (MOM) společnosti Rockwell Automation a výsledkem je specializované průmyslové řešení," říká John Genovesi, místopředseda segmentu Enterprise Accounts & Software ve společnosti Rockwell Automation.

"Měníme způsob, jakým jsou nejmodernější technologie využívány v průmyslovém prostředí. Výrobci zaznamenali, že se digitální transformace rychle mění, ale při její realizaci jsou stále využívány zastaralé praktiky. Tento souhrnný produkt nabízí komplexní přístup k provozní inteligenci, který organizacím pomůže zbořit bariéry mezi jednotlivými operacemi a urychlit hodnocení a vytváření jejich konkurenční strategie," doplňuje Catherine Knickerová, vedoucí sekce pro strategická partnerství společnosti PTC.

Společná nabídka obsahuje analytické a MOM platformy FactoryTalk a také průmyslovou IoT platformu ThingWorx společnosti PTC s průmyslovou konektivitou od Kepware a řešení Vuforia využívající rozšířenou realitu.

Klíčové funkce nové společné nabídky:

O společnosti PTC

PTC pomáhá společnostem po celém světě přebudovat způsob, jakým navrhují, vyrábí, spravují a zajišťují produkty v rámci chytrého a propojeného světa. V roce 1986 společnost udělala zásadní převrat v digitálním 3D navrhování a v roce 1998 jako první nabídla internetový systém řízení životního cyklu výrobků.

Dnes mohou zákazníci díky přední platformě pro průmyslové inovace a prověřeným řešením získat hodnotu ze spojení reálného a digitálního světa.

PTC přináší výrobcům, partnerům i vývojářům výhody internetu věcí i technologií rozšířené reality a podporu inovací.

Článek Rockwell Automation s.r.o. ze dne 7. února 2019 - čtvrtek

Další články od Rockwell Automation s.r.o.