logo SAP ČR,spol. s r.o.

SAP nově nabízí zákazníkům výběr ze dvou úrovní podpory

SAP představuje nový globálně dostupný program podpory zákazníků. Firmy nyní mohou volit mezi standardní a pokročilou úrovní podpory svých informačních systémů, které zohledňují různá ekonomická kritéria firem.

Díky této podpoře "na míru" poskytované ze strany SAP budou zákazníci schopni zjednodušit nákladovou strukturu, lépe plánovat rozpočtové výdaje a snižovat provozní náklady.

"Nový program podpory je přímou reakcí na četné diskuse, které vedeme se zákazníky a uživateli po celém světě," prohlásil Léo Apotheker, generální ředitel společnosti SAP. "Vzali jsme v úvahu zpětnou vazbu i podnětné návrhy zákazníků a vytvořili jsme model zohledňující rozdílné potřeby firem."

Stávajícím i novým zákazníkům SAP je umožněna volba mezi dvěma úrovněmi podpory, včetně přechodu z jedné úrovně na druhou u již uzavřených (nezřídka dlouhodobých) kontraktů :

"Zákazníci vždy vítají možnost volby, a my jim tímto vycházíme vstříc," uvedl Mike Stoko, ředitel SAP User Group Executive Network (SUGEN).

"V případě naší společnosti je zřejmé, že přechod ze standardní úrovně podpory na komplexnější SAP Enterprise Support znamená správný krok, zejména díky přínosům plynoucím ze zaměření na nižší provozní náklady a kontinuitu podnikání," doplnil Peter Rathfelder, člen představenstva firmy Endress+Hauser InfoServe.

Společnost SAP zároveň oznámila, že u většiny stávajících kontraktů na poskytování podpory prostřednictvím SAP Enterprise Support zůstanou poplatky pro letošní rok na úrovni roku 2009. U zákazníků, jejichž poplatky jsou v současné době pod úrovní roku 2009, se však jejich úroveň může zvýšit v souladu s jejich smlouvami.

Článek SAP ČR,spol. s r.o. ze dne 22. ledna 2010 - pátek

Další články od SAP ČR,spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání SAP ČR,spol. s r.o.