logo Saul informační systémy s.r.o.

Školení RIS a TOP-RIS pro rok 2013

Saul IS vydává Katalog školení 2013 pro manažerské informační systémy RIS a TOP-RIS, která jsou vhodné nejen pro společnosti všech velikostí, ale i pro příspěvkové a neziskové organizace.

Nový katalog produktových školení seznámí uživatele s nabídkou základních a rozšiřujících školení používaného produktu. Každoročně také připravujeme v souladu s rozvojem produktů, rozšiřováním funkcionalit a legislativními změnami mimořádná školení zaměřená na aktuální témata.

Dva typy školení:

Lektorský tým

Školení jsou vedena zkušenými konzultanty s dlouholetou praxí v oblasti instalace, implementace, podpory podnikových informačních systémů a v oblastech příbuzných. Mají schopnosti předávat posluchačům jak teoretické informace, tak i praktické zkušenosti v rámci školené oblasti.

O informačním systému RIS a TOP-RIS

Informační systém RIS je ekonomický informační systém typu client-server, který obsahuje řadu modulů, jako jsou účetnictví, majetek, sklady a prodej, a další specializované moduly. Otevřenost RIS umožní jeho snadnou modifikaci a rozšiřování podle požadavků zákazníka. IS RIS je také možné propojit s dalšími externími programy, jako jsou mzdy, e-shop, výroba, DMS, CRM apod.

TOP-RIS je manažerská nadstavba, která zpracovává údaje z IS a přeměňuje je v cenné informace charakterizující ekonomiku a finanční zdraví Vaší firmy. Nadstavba je určena především pro finanční a obchodní manažery, pracovníky controllingu, či vedoucí účetní, neboť umožňuje zpracovávat výstupy za informační oblast, za kterou jsou odpovědni.

TOP-RIS je pak ideálním pomocníkem při zpracování výročních zpráv, reportů domácím i zahraničním vlastníkům, či bankám nebo při vyváření vnitropodnikového systému reportingu a controllingu.

Předností TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, srozumitelnost informací, grafické vyjádření, modifikovatelné přehledy a statistiky, které často bývají zpracovávány ručním přepisováním, které způsobuje chyby a je pracné. Z každého výstupu je možný jednoduchý odskok na detail až jednotlivých účetních položek a dokladů.

TOP-RIS je vytvořen pomocí nástrojů MS Office a tudíž prezentační a výstupní vrstva je v uživateli známém prostředí MS Excel, kde lze snadno vytvářet vlastní přehledy a reporty. Nadstavba je dodávána buď jako lokální, či jako síťová instalace.

Další články k tématům - controlling - CRM - DMS - IS - legislativa - reporting - RIS - školení - vzdělávání

Článek Saul informační systémy s.r.o. ze dne 15. února 2013 - pátek

Další články od Saul informační systémy s.r.o.