logo Schneider Electric CZ, s.r.o.

Nové datové centrum pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Společnost Schneider Electric dodala pro ÚOCHB nové datové centrum. Systém v nejvyšším technologickém standardu slouží vědeckým skupinám v rámci jejich výzkumu, především pak při provádění složitých matematických výpočtů.

Zástupci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), potažmo investor, měl vysoké nároky na celkovou technickou úroveň, kvalitu provedení a nadčasovost technologické části infrastruktury datového centra.

"Modulární, škálovatelné a flexibilní řešení, vybudované ze standardizovaných komponent, přesně reflektuje aktuální potřeby uživatele bez nutnosti předimenzování, to znamená bez zbytečně velkých investičních nákladů. Takto provedená realizace snižuje dobu výstavby datového centra, usnadňuje a zrychluje servis i obsluhu jednotlivých technologií - záložní napájení, přesné chlazení, rozvody napájení, monitoring a správu datového centra," popisuje František Mikeš, obchodní ředitel divize ITB ze společnosti Schneider Electric.

Zařízení s vysokou výkonovou hustotou i prostor pro nestandardní IT řešení

V nové, architektonicky unikátní budově ÚOCHB pak vznikl prostor moderního datového centra s vysokým stupněm provozní bezpečnosti, kde jsou k dispozici zóny pro instalaci zařízení s vysokou výkonovou hustotou (příkon až 20kW / rack), zároveň ale i zóny pro střední výkonové zatížení (10 kW / rack) a v neposlední řadě i prostor připravený pro umístění nestandardních IT zařízení, která není možné instalovat do 19“ stojanů.

Dohledový systém DCIM přináší časové i finanční úspory

Správu a dohled nad celým datovým centrem zprostředkovává dohledový systém DCIM (data center infrastructure management) od firmy APC - Schneider Electric (StruxureWare Data Center Expert, včetně modulů Operation, Capacity, Change). Systém v sobě integruje a zpracovává informace o provozním prostředí, aktuálním provozním stavu jednotlivých technologií, energetických odběrových parametrech, parametrech chlazení, reálném využití a dalších kapacitních možnostech datového centra. Správa a monitoring zařízení od jednoho výrobce - Schneider Electric - přináší uživatelům časové i finanční úspory, komplexní přehled o stavu kritických ukazatelích provozu datového centra v reálném čase.

Komplexní dohled nad fyzickou realizací datového centra byl svěřen firmě Power Tech spol. s r.o., která je dlouholetým a významným partnerem firmy APC - Schneider Electric v oblasti řešení infrastruktury pro serverovny a datová centra. Celý koncept je modulární, škálovatelný a umožňuje tak výstavbu malých, středních i velkých datových center za využití společných, vzájemně kompatibilních komponent.

Návrh infrastruktury datového centra ÚOCHB začal vznikat v roce 2008. V té době padlo rozhodnutí o výstavbě nové budovy pro oblast vědy a výzkumu, především se zaměřením na výzkum v oblasti organické chemie. Budova jako celek byla navrhována ve vysokém technologickém standardu, tak aby bylo dosaženo špičkové úrovně ústavu i v celosvětovém měřítku.

Článek Schneider Electric CZ, s.r.o. ze dne 25. května 2015 - pondělí

Další články Schneider Electric CZ, s.r.o.

Dvojitý USB konektor pro rychlé nabíjení

UPS Galaxy VX pružně reaguje na energetické potřeby datacenter

Detektory Argus zjistí přítomnost osob i přes tenkou zeď

Chyby v optimálním nastavení datacentra snižují výkon svěřených IT zařízení

Bluetooth přijímač Unica pro audio přehrávání z externích zařízení

Galaxy VX - nová generace ochrany napájení datových center

Elektromobily BMW i3 ve službách české policie

Proaktivní monitoring prostředí datových center

Multimediální zásuvky s konektory HDMI, VGA, USB, 3xRCA a Audio Jack 3,5 mm

Nová generace dotykových ovladačů KNX pro bytové prostory

Jak se efektivně chránit proti výpadkům napájení

Univerzální LED stmívač v modulárním provedení

Řídící systém Modicon LMC078 pro řízení moderních strojů

KNX platforma jako mozek inteligentního domu

Domácí elektrospotřebiče pod přepěťovou ochranou SurgeArrest PM6U-FR

Jak na optimální napájení a chlazení datacenter

Bezdrátové polohové spínače snižují náklady na drahou kabeláž

DCIM kompletní řešení pro hostingová a kolokační datová centra

Mikrodatvá centra pro průmyslové aplikace a Edge Computing

UPS Galaxy 300 - efektivní ochrana napájení před výpadkem a ztrátou dat

Internet věcí pro průmyslové podniky má velký potenciál

Virtuální model města pro simulaci reálných procesů

Smart City Cluster pro rozvoj a podporu inteligentních měst v Česku

Nová nabíjecí stanice od Schneider Electric v Písku

Inteligentní správa chladicích systémů datových center

Inteligentní město Písek s technologiemi Schneider Electric

Pokročilé technologie pro nejudržitelnější kancelářskou budovu The Edge

Mobilní záložní zdroj napájení APC M3 Family

Pisárecký tunel v Brně pod dohledem řídícího systému Modicon Quantum

Nové datové centrum pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Efektivní správa datového centra s nástroji Struxureware for Data Centers

APC SurgeArrest - levná a účinná ochrana proti přepětí

Technologie řízení budov s řešením energetické účinnosti

Software Aquis pomáhá snižovat úniky vody

Komplexní řízení IT procesů a infrastruktury pomocí DCIM

Mobilní záložní zdroje s velkou kapacitou pro SmartPhony a tablety

Software Cooling Optimize snižuje riziko přehřívání datových center

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů