logo SEFIRA spol. s r.o.

Digitální kontinuita jako jeden ze základních kamenů rozvoje eGovernmentu

SEFIRA je partnerem konference CNZ 2015 s podtitulem Význam dokumentů v životních situacích a vystoupí s příspěvkem osvětlující vliv nového nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícího se elektronické identifikace a služeb.

Společnost SEFIRA se stala partnerem jubilejního desátého ročníku konference CNZ, která se uskuteční dne 6.10. 2015 v prostorách Národního archivu v Praze - Chodovci.

Za SEFIRu na konferenci vystoupí Petr Dolejš s příspěvkem Nová "Digitální Evropa"

Pro další ekonomický rozvoj je rozšíření elektronických služeb nepostradatelným nástrojem a důvěra v ně, je pak klíčovým parametrem. Již za necelý rok začne v celé Evropě platit nové nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), které zavádí nová jednotná pravidla.

Pro oblast elektronických dokumentů je v něm definován důvěryhodný způsob vytváření, validace a archivace elektronických podpisů, pečetí a časových razítek včetně certifikátů, na kterých jsou tyto služby založeny. Víte, jaké změny toto nařízení přináší? Víte, co se budeme muset naučit nově?

Seznámíme vás s vlivem eIDAS na soukromé společnosti resp. organizace veřejné správy, identifikaci oblastí a procesů s okamžitým dopadem a oblastí, kde je zatím míra dopadů nejasná z důvodu chybějících prováděcích aktů či očekávaných změn v národní legislativě a návrh vhodných opatření pro zajištění souladu s tímto nařízením.

Výběr z dalších témat konference CNZ 2015:

Problematice digitální kontinuity a jejímu zakotvení v české legislativě se prostřednictvím svých konferencí věnuje sdružení CNZ více jak deset let. Každodenní zkušenosti práce s elektronickými dokumenty nám dokazují, že digitální kontinuita je jedním ze základních kamenů rozvoje eGovernmentu, avšak jejich používání a uchovávání generuje stále nové problémy.

Článek SEFIRA spol. s r.o. ze dne 20. srpna 2015 - čtvrtek

Další články od SEFIRA spol. s r.o.