logo SEFIRA spol. s r.o.

Důvěryhodný elektronický archiv pro ČÚZK dodá SEFIRA

SEFIRA je dodavatelem důvěryhodného elektronického archivu pro Český úřad zeměměřičský a katastrální. Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s CCA Group, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele systému pro správu dokumentů, jehož součástí je i archiv elektronických dokumentů.

Firma CCA Group a.s. podepsala smlouvu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním na implementaci Document management systému (DMS)  poté, co se svým řešením obstála v konkurenci dalších firem v rámci vypsané veřejné zakázky.

Předmětem dodávky je vybudování velkého DMS systému pro potřeby jak ČUZK, tak pro potřeby všech katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť. Systém bude z velké části sloužit jako společné robustní úložiště dokumentů, které v současnosti spravují jednotlivé provozované aplikace, poskytne funkcionalitu pro jejich důvěryhodné uložení (v souladu s platnou legislativou) a umožní nad nimi řídit business procesy.

Po technické stránce je řešení připraveno pojmout stovky TB dokumentů, je zabezpečeno proti výpadku zrcadlením do druhé lokality a z důvodu snížení jak finanční, tak provozní náročnosti kombinuje unikátním způsobem různé typy datových médií, počínaje rychlými flash disky, přes pevné disky různých parametrů až po páskové jednotky.

Archivní část řeší společnost SEFIRA nasazením svého řešení OBELISK Archive, které zajišťuje důvěryhodnost dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu a poskytuje podporu pro standardizaci práce s dokumenty jako právně relevantními důkazy a zvyšuje právní jistotu ve všech firemních procesech.

OBELISK Archive nabízí:

Článek SEFIRA spol. s r.o. ze dne 18. března 2014 - úterý

Další články od SEFIRA spol. s r.o.

Vše ohledně GDPR - metodika - certifikace - školení - pověřenec