share itpoint.cz

Důvěryhodný elektronický archiv pro ČÚZK dodá SEFIRA

SEFIRA je dodavatelem důvěryhodného elektronického archivu pro Český úřad zeměměřičský a katastrální. Realizace projektu bude probíhat ve spolupráci s CCA Group, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele systému pro správu dokumentů, jehož součástí je i archiv elektronických dokumentů.

Firma CCA Group a.s. podepsala smlouvu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním na implementaci Document management systému (DMS)  poté, co se svým řešením obstála v konkurenci dalších firem v rámci vypsané veřejné zakázky.

Předmětem dodávky je vybudování velkého DMS systému pro potřeby jak ČUZK, tak pro potřeby všech katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť. Systém bude z velké části sloužit jako společné robustní úložiště dokumentů, které v současnosti spravují jednotlivé provozované aplikace, poskytne funkcionalitu pro jejich důvěryhodné uložení (v souladu s platnou legislativou) a umožní nad nimi řídit business procesy.

Po technické stránce je řešení připraveno pojmout stovky TB dokumentů, je zabezpečeno proti výpadku zrcadlením do druhé lokality a z důvodu snížení jak finanční, tak provozní náročnosti kombinuje unikátním způsobem různé typy datových médií, počínaje rychlými flash disky, přes pevné disky různých parametrů až po páskové jednotky.

Archivní část řeší společnost SEFIRA nasazením svého řešení OBELISK Archive, které zajišťuje důvěryhodnost dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu a poskytuje podporu pro standardizaci práce s dokumenty jako právně relevantními důkazy a zvyšuje právní jistotu ve všech firemních procesech.

OBELISK Archive nabízí:

  • zajištění integrity dokumentu a jeho ochrany před neoprávněnou manipulací, ztrátou a smazáním dokumentů
  • zvýšení efektivity administrativních procesů díky snadné integraci se stávajícími informačními systémy
  • dlouhodobé uložení elektronických dokumentů v souladu se zákonem
  • prokázání původu archivovaného dokumentu a jeho existence v čase

Článek SEFIRA spol. s r.o. ze dne 18. března 2014 - úterý, čteno 4275x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Další články SEFIRA spol. s r.o.

Důvěryhodný elektronický archiv OBELISK ...

Digitální kontinuita jako jeden ze zákla...

Seminář k problematice elektronických do...

ICT bezpečnost a důvěryhodná elektronick...

Důvěryhodná archivace s OBELISK Archive ...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Důvěryhodný elektronický archiv pro ČÚZK...

Důvěryhodná digitalizace dokumentů

Information Security & eArchiving Co...

SEFIRA partnerem IT Security Workshop 20...