share itpoint.cz

Elektronická archivace dokumentů - seminář

Společnost SEFIRA zve zájemce o problematiku archivace elektronických dokumentů na dva odborné semináře v Praze - březen a duben 2015, kde předvede výhody práce s elektronickými dokumenty v porovnání s papírovými.

Cílem obou seminářů je ukázat výhody práce s elektronickými dokumenty v porovnání s papírovými, vysvětlit principy práce s nimi a představit nástroje pro jejich dlouhodobé ukládání, tak aby byly uchovávány v souladu s platnou legislativou.

Hlavní témata:

  • udržení právní relevance elektronických dokumentů včetně daňových dokladů a datových zpráv
  • úspora nákladů spojených s papírovými dokumenty - uskladnění, tisk, poštovné apod.
  • zavedení elektronického oběhu dokumentů v rámci celého životního cyklu
  • zamezení ztráty citlivých dokumentů a jejich neoprávněné skartaci
  • rychlá dohledatelnost a efektivní přístup k dokumentům

Obě akce se konají ve dnech 26.3. a 8.4. 2015 v sídle společnosti SEFIRA - Administrativní centrum Budějovická alej, Antala Staška 77, Praha 4.

Článek SEFIRA spol. s r.o. ze dne 23. února 2015 - pondělí, čteno 3120x

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Další články SEFIRA spol. s r.o.

Důvěryhodný elektronický archiv OBELISK ...

Digitální kontinuita jako jeden ze zákla...

Seminář k problematice elektronických do...

ICT bezpečnost a důvěryhodná elektronick...

Důvěryhodná archivace s OBELISK Archive ...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Elektronická archivace dokumentů - semin...

Důvěryhodný elektronický archiv pro ČÚZK...

Důvěryhodná digitalizace dokumentů

Information Security & eArchiving Co...

SEFIRA partnerem IT Security Workshop 20...