logo S&T CZ s.r.o.

SAP HANA jako služba v cloudu pro malé a střední firmy

Tři základní varianty nové služby služby SAP@S&T.Cloud umožní zákazníkům provoz a rozvoj jejich SAP systémů s garantovanou dostupností a optimální strukturou nákladů. Nabízeno je pokrytí tří typických scénářů s různou úrovní vysoké dostupnosti SAP řešení.

SAP HANA je inovativní aplikační a databázová platforma firmy SAP, která umožňuje rychlé zpracování velkých objemů dat v reálném čase a jejich okamžitou analýzu. Mezi hlavní přínosy nasazení SAP HANA se řadí kvalitnější a rychlejší rozhodování díky okamžitému přístupu k většímu rozsahu dat a rychlému vyhledávání a výrazný nárůst inovačního a růstového potenciálu díky možnostem realizovat nové obchodní scénáře a příležitosti.

Díky škálovatelnosti úrovní služby si uživatel volí úroveň zapojení svých interních zdrojů technických i lidských tak, aby se mohl maximálně soustředit na rozvoj svého podnikání při zajištěném chodu IT prostředí.

"Jako jeden z mála SAP partnerů navrhujeme a dodáváme SAP HANA řešení kompletně jedním interním týmem - od návrhu IT infrastruktury a vysoké dostupnosti, až po provedení migrace a následného provozu. V rámci komunikace s jedním týmem tedy zákazník získává jednoho partnera s plnou odpovědností za všechny části řešení. Rádi provedeme zmapování připravenosti SAP systému včetně doporučení optimálního řešení, orientačního rozpočtu i harmonogramu průběhu migračního projektu podle podmínek v konkrétní společnosti," říká Petr Doležal, SAP segment manager ve společnosti S&T CZ.

"Spolu s inovativními řešeními, kterými reagujeme na aktuální požadavky trhu, nabízíme dlouholeté zkušenosti a stabilní tým expertů jak na řešení SAP či cloudová řešení, tak i IT infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost a technickou podporu. Operujeme ze sedmi lokalit České republiky, což spolu s nejvyššími certifikacemi nejen na SAP, ale i na řešení a produkty dalších předních IT hráčů jako HPE, Dell EMC, VMware, CITRIX, Cisco atp. dává zákazníkům záruky, že jsme partnerem, na kterého se mohou spolehnout," doplňuje Petr Skalický, ředitel pro obchod a strategii ve společnosti S&T CZ.

S cílem usnadnit i středním a menším podnikům přístup k řešení SAP HANA přichází S&T CZ se službou SAP@S&T.Cloud. Umožňuje tak svým zákazníkům využít výhod komplexní garantované služby ve volitelných úrovních - od provozu prostředí až po bázovou a aplikační podporu.

Interní zdroje zákazníka včetně IT specialistů se tak mohou více věnovat podpoře rozvoje byznysu, případně těm úrovním provozu, které si ponechají ve vlastní správě.

Služba je dostupná i pro klasické SAP ERP a další SAP produkty, nabízeno je pokrytí tří typických scénářů.

Plně spravovaná služba

Služba je určená pro společnosti, které mají omezené interní zdroje pro správu SAP infrastruktury a chtějí se soustředit na rozvoj podnikání více než na provoz IT, a zároveň mají potřebu vysoké dostupnosti kritických aplikací SAP. Tato varianta přináší i nákladovou restrukturalizaci v podobě přesunu nákladů z kategorie CAPEX (investice) do OPEX (provozní náklady).

Významnou výhodou je i možnost průběžné optimalizace potřebného výkonu, což může být zdrojem úspor nákladů v obdobích očekávaného růstu, restrukturalizací nebo i při rozběhu nového systému.

V rámci této varianty získává zákazník SAP řešení jako službu včetně bázové profylaxe, s možností aplikačního helpdesku, a především s plnou garancí provozních parametrů a dostupnosti systémů ze strany S&T CZ jako poskytovatele až do úrovně 24 / 7 / 365.

V rámci tohoto scénáře služby je možné volit různé úrovně vysoké dostupnosti SAP řešení:

Záložní lokalita pro obnovu po havárii

Scénář určený pro společnosti, které plánují využívat sekundární lokalitu pro zajištění vyšší dostupnosti svého on-premise řešení. Varianta řešení, která by měla být zvážena při posuzování nákladů na vybudování a následnou správu a provoz geograficky oddělené lokality.

Ideální řešení pro kritické SAP aplikace, které musí být k dispozici v režimu 24 /7 / 365, případně pro SAP řešení využívaná vícero pobočkami, pro které žádné mimořádné události v centrální lokalitě nesmějí znamenat ohrožení provozu.

Záložní lokalita v S&T.Cloud přinese více klidu správcům odpovědným za takovéto kritické aplikace.

Dynamický sandbox pro SAP projekty

Scénář služby určený pro podporu aktivních projektů, jež potřebují dočasné zdroje v infrastruktuře, často s výraznou dynamikou využití v průběhu jednotlivých fází projektu. Zajímavé využití je i v případě přípravy přechodu na SAP HANA pro realizaci Proof-of conceptu a pro detailní specifikaci požadavků na nákup interních hardwarových zdrojů.

Podniky platí v režimu "Pay-as-you-go" pouze za zdroje, které reálně v daném čase využijí.

Článek S&T CZ s.r.o. ze dne 19. července 2018 - čtvrtek

Další články od S&T CZ s.r.o.