logo S&T s.r.o.

Smart metering přináší dynamické řízení tarifu spotřeby a férové účtování

Koncept multiutility meteringu přináší možnost sledování aktuálních nákladů na všechny energie, stejně jako dlouhodobé statistiky spotřeby. Je vhodný pro domácnosti i firmy jako nástroj pro efektivního měření spotřeby elektřiny, vody, plynu či tepla v rámci společného rozhraní.

Možnost regulace odběru elektřiny, a tedy i zátěže přenosové sítě, má zásadní význam nejen ve spojení s očekávaným rozvojem elektromobility, na který zatím není naše rozvodná síť připravena, ale také u ohřevu vody, vytápění a dalších energeticky náročných činností.

Výsledkem smart meteringu bude dynamické řízení tarifu za odběr elektřiny, namísto fixní sazby za kWh, se kterou dnes kalkuluje většina domácností. Při nedostatku elektřiny bude tarif vyšší, zatímco když jí budou zdroje vyrábět nadbytek, tarif se automaticky sníží a pro odběratele bude spotřeba výhodnější.

Využití smart meteringu ovšem vyžaduje instalaci nových elektroměrů na odběrná místa, kterých je například v ČR bezmála 6 milionů. Moderní elektroměry s možností dálkového odečtu spotřeby u nás ale zatím najdeme jen v několika pilotních projektech, čítajících zpravidla několik tisíc jednotek, které tvoří jen asi 5% odběrných míst.

Lepší situace ale není ani v dalších státech Evropy. Jednu z rozsáhlejších instalací, která čítá asi 400 tisíc chytrých elektroměrů, provedla společnost S&T v rakouském Linci a jeho okolí.

Podle odhadů bude do roku 2023 v evropských zemích celkem instalováno na 100 milionů chytrých elektroměrů. Přibližně desetina z tohoto počtu by měla měřit a pomáhat regulovat odběr elektrické energie v Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

Férové účtování

Přesné měření odběru elektrické energie v reálném čase pomáhá koncovým zákazníkům s optimalizací jejich spotřeby a také umožňuje detailnější rozbor vyúčtování a hledání příležitostí k úsporám. Chytré elektroměry se proto instalují i jako sekundární měřiče, sloužící pro potřeby majitelů nemovitostí a třeba i spravedlivé rozúčtování spotřeby mezi více jednotek v rámci jednoho odměrného místa.

Širší integrace s technologiemi Internetu věcí umožňuje propojení měření spotřeby s dalšími zařízeními a senzory v rámci inteligentní domácnosti. Typicky může jít například o detektory kouře, senzory zaplavení nebo třeba prvky bezpečnostního systému.

Uživatelé pak mohou mít v rámci jednoho portálu či mobilní aplikace k dispozici veškeré informace o aktuálním stavu jejich domácnosti.

Článek S&T s.r.o. ze dne 23. ledna 2020 - čtvrtek

Další články od S&T s.r.o.