logo S&T CZ s.r.o.

sntcz.cz zrealizovala systém sledování tavby ve slévárně Buzuluk

Projekt sledování procesu tavby výrazně zefektivnil výrobní proces a zrychlil sběr dat z různých systémů. Konsolidovaná data lze snadno využít pro plánování a řízení výroby slévárny. Informační systém například účinně zabraňuje vzniku zmetků.

Systémový integrátor S&T CZ uvedl do provozu ve slévárně společnosti BUZULUK a.s. komplexní systém pro sledování procesu tavby, který disponuje centralizovaným řešením sběru dat. Cílem implementace byla konsolidace několika samostatných systémů ve slévárně a datové propojení na podnikový ERP systém MAX. Dalším úkolem bylo odstranit ruční přepisování dat a získat detailní informace o výrobě, které mohou pomoci například při snižování zmetkovosti.

"Nyní jsme schopni efektivně řešit zmetkovost odlitků. Nový IT systém nám pomáhá identifikovat vlivy a příčiny změn v procesu tavení a formování pístních kroužků a v konečném důsledku snižuje výslednou zmetkovost," řekl Jaroslav Fikar, vedoucí IT ve společnosti BUZULUK.

Za dodavatele si společnost BUZULUK zvolila systémového integrátora S&T CZ, se kterým spolupracuje již mnoho let. "Mezi hlavní kritéria naší volby patřila komplexnost dodávky, stabilita dodavatele a jeho zkušenosti s implementací podobných projektů," komentoval výběrové řízení Jaroslav Fikar.

"Systém splnil naše očekávání po stránce jeho využití a funkcí. Byli jsme spokojeni rovněž s implementací a spolehlivostí dodaného řešení. Do budoucna uvažujeme o rozšíření vizualizace procesu výroby a o možnosti plně automatizovaného plánování výroby," uzavřel vedoucí slévárny František Klenovič.

BUZULUK a.s. je strojírenský podnik se sídlem v Komárově, který vyvíjí, konstruuje a vyrábí široký sortiment strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Další produkce spočívá ve výrobě pístních a těsnicích kroužků pro spalovací motory a kompresory.

Další články k tématům - BUZULUK - systém - výroby - Jaroslav Fikar - František Klenovič

Článek S&T CZ s.r.o. ze dne 16. dubna 2009 - čtvrtek

Další články od S&T CZ s.r.o.