logo S&T CZ s.r.o.

Nová řešení správy dokumentů a elektronické spisové služby

Vést spisovou službu jsou podle zákona povinny zejména veřejnoprávní subjekty, správa dokumentů se ale stává díky rozvoji elektronických dokumentů v cloudovém i on-premise režimu stále důležitějším nástrojem také pro komerční subjekty.

"Dnes často skloňovaný pojem digitalizace je aktuální jak ve veřejné správě, tak i v komerčním segmentu. Vstupem do digitálního světa může být právě zvládnutí elektronického oběhu dokumentů, tedy automatizace celého procesu životního cyklu dokumentu. Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby soukromého sektoru i státní správy, které musí být schopny se rychle přizpůsobit častým změnám v zákonech," říká Miroslav Bečka, generální ředitel společnosti S&T CZ.

Řešení S&T PilsCom reagují na potřeby státní správy i soukromého sektoru, které se musí pružně adaptovat na časté změny legislativy, stejně jako postupující digitalizaci, nutnost optimalizace a automatizace procesů v rámci zpracování dokumentů.

S&T PilsCom však kromě řešení, která s předstihem zohledňují legislativní změny a jež jsou v souladu se všemi právními předpisy, nabízejí zákazníkům i jistotu rychlého jednání díky silnému zázemí projektového a obchodního týmu společnosti S&T CZ, která má v Česku více než 300 odborníků a pobočky v 8 městech.

Elektronická spisová služba AthenA je určena pro velké organizace, nabízí ale i možnost hostované spisové služby pro menší úřady a společnosti. Řešení je plně certifikováno pro prostředí České republiky, disponuje důvěryhodným úložištěm Cháron a plně podporuje veškeré kancelářské činnosti včetně integrace elektronických podpisů, podatelen nebo frankovacích strojů, či čárových kódů.

AthenA zahrnuje správu kompletního životního cyklu klíčových dokumentů jako jsou faktury, smlouvy, objednávky, žádanky a usnesení a další, a to od jejich vzniku až po skartaci.

Společnost S&T CZ 1. 10. 2018 koupila 100% podíl ve společnosti PilsCom, významném dodavateli systémů elektronické spisové služby AthenA a GalateA.

Mezi zákazníky společnosti PilsCom, která se během 20 let na českém trhu etablovala jako významný dodavatel systémů na řízení a správu dokumentů zejména pro státní správu, se řadí například Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo životního prostředí, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Národní bezpečností úřad, ale i řada komerčních společností jako ČSOB, ČEPS či Skanska, stejně jako vzdělávací instituce jako Vysoká škola ekonomická nebo Univerzita Hradec Králové.

Článek S&T CZ s.r.o. ze dne 9. listopadu 2018 - pátek

Další články od S&T CZ s.r.o.