logo SOFTWARE AG, s.r.o.

webMethods rozšiřuje integrační vrstvy o správu Big Dat

Software AG představuje novou verzi svého produktového balíku webMethods 9.0. Big Data mohou pocházet ze zdrojů, spojených s automatizovanými byznys procesy a aplikacemi v cloudu zprostředkovaných za pomoci mobilních technologií.

Společnost Software AG na konferenci ProcessWorld v Orlandu ohlásila novou verzi svého produktového balíku webMethods. Kombinací in-memory, cloudů, mobilních a sociálních technologií webMethods 9.0 umožní zákazníkům okamžitý přístup k obrovským objemům dat a distribuci relevantních informací do kteréhokoli zařízení. Zákazníci tak získají potřebnou schopnost rychleji reagovat na nové obchodní příležitosti.

In-memory technologie pro Big Data

webMethods 9.0 jsou nyní provázány s pokročilými in-memory technologiemi pro Big Data Terracotta. Technologie Terracotta, s více než jedním milionem nasazení a dvěma miliony vývojářů, přináší pro zákazníky webMethods jedinečné možnosti škálování. webMethods 9.0 jsou schopny pracovat s lokální nebo distribuovanou mezipamětí (cache), takže jsou celkově výkonnější a odolnější proti haváriím. webMethods 9.0 umí také zpracovávat velké XML dokumenty přímo v paměti, čímž se také zvyšuje výkonnost a snižuje nutnost náročného a složitého programování.

Integrace aplikací v cloudu s jakoukoli IT infrastrukturou

Software AG si ve své strategii pro cloudové technologie vytyčila, že bude lídrem v nabídce řešení, které umožní volnou kombinování aplikací jak v cloudu, tak na vlastním zázemí (on-premise). webMethods CloudStreams je nový produkt, který umožní zákazníkům jednoduše integrovat SaaS aplikace, jako je například Salesforce.com, s jinými SaaS aplikacemi nebo aplikacemi běžícími na vlastních prostředcích, a to při efektivní governanci takové integrace.

Společně s jiným novým produktem webMethods Command Central budou mít zákazníci možnost nasazení a účelné správy prostředí hybridných cloudů ve své infrastruktuře.

Kritické mobilní aplikace

Nový balík nástrojů webMethods Mobile Suite nabízí vysokou míru zabezpečení pro interaktivní mobilní aplikace. Organizace mohou rychle sestavit a distribuovat mobilní aplikace, které poběží pouze autorizovaným uživatelům nebo na schválených zařízeních, čímž se zvyšuje prevence před potenciálním útokem. Zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři budou moci nyní bezpečně pracovat s podnikovými IT systémy prakticky odkudkoli.

Sociální spolupráce - rychle reakce na potřeby obchodu

Sociální spolupráce je odpovědí na potřebu rychleji reagovat na měnící se tržní podmínky. Způsoby, jakými lidé komunikují a spolupracují, se dramaticky změnily a mění se tak i způsob, jakým společnosti vylepšují svou výkonnost.

Nový produkt webMethods Pulse zprostředkovává v reálném čase dostupné informace a událostní toky správným konzumentům, přičemž umožnuje další spolupráci ve formě (re)akcí nebo odpovědí. Notifikace o nových informacích a událostech probíhá neustále, bez ohledu na lokaci nebo použité zařízení.

Další novinky:

Obchodní cíle rychleji

ARIS 9.0 a webMethods 9.0 společně pomohou podnikům při navigaci světem dynamicky se vyvíjejících technologií. Využijí při tom nejčerstvější technologický vývoj, aby poskytly ještě větší vhled do podnikání nebo činností, ještě vyšší agilitu a výkonnost. Základem je modulární, rozšiřitelná, přizpůsobitelná a škálovatelná IT infrastruktura podporující agilní a automatizované byznys procesy.

Pro zákazníky v rámci programu "early access" budou webMethods 9.0 a ARIS 9.0 dostupné později v Q4 2012, pro ostatní budou dostupné v Q1 2013.

Další články k tématům - cloud - infrastruktura - integrace - SaaS

Článek SOFTWARE AG, s.r.o. ze dne 17. října 2012 - středa

Další články od SOFTWARE AG, s.r.o.