logo Software Pro, s.r.o.

Cesta do cloudu není vždy vhodná pro všechny firmy

Největší překážkou přechodu do cloudu je fakt, že si to firmy nemohou dovolit z bezpečnostních důvodů a potřebují, aby systém nepostihl žádný výpadek - dostupnost musí být 24/7. Proto se nechtějí spoléhat jen na infrastrukturu v cloudu.

Trvalé licence jsou tak v některých případech nenahraditelné, což se ukázalo například nedávno zákazem používání Office 365 v německých školách, a do velkých problémů se začátkem tohoto roku dostalo i zdravotnictví Velké Británie, které se potýkalo s dostupností on-line služeb.

"Model trvalých licencí, tedy ne těch předplacených, preferuje 60 až 70% subjektů v komerčním segmentu. Co se týče státního sektoru, ten využívá to, co se aktuálně nejvíce hodí. Podobných problémů jako ve Velké Británii se objevilo mnohem více po celém světě. Doporučení bezpečnostních firem zní, že kritická infrastruktura, a to nejen státu, by měla běžet inhouse, tedy ve vlastním datovém centru, a nebýt závislá na non-stop dostupnosti serverů vzdálených třeba i tisíce kilometrů," říká Patrik Sodoma, Sales Director for Czech Republic společnosti SoftwarePro.

Jak české firmy využívají cloudové služby

Česká republika je v případě přijímání změn v IT sice pomalejší než západní země, což je dáno mimo jiné i tím, že firmy měly v informačních technologiích přibližně 15 let zpoždění, na druhou stranu podniky změny přijímají kladně a rády je zkoušejí.

Podle studie Českého statistického úřadu některou ze služeb placeného cloud computingu využívala prostřednictvím internetu v České republice v roce 2018 více než čtvrtina (27%) tuzemských firem - před čtyřmi roky v roce 2014 jich bylo 15%, tedy téměř poloviční množství.

Cloud computing využívají přibližně dvakrát častěji velké subjekty než malé a z hlediska odvětví to jsou nejčastěji firmy působící v oblasti IT (60%).

Nejvyužívanější cloudové služby v Česku:

SaaS vs. trvalé licence

Je pravdou, že přijímáním cloudových služeb, respektive modelu SaaS (Software jako služba), firmy získávají úplné softwarové řešení, které zakoupí na základě průběžných plateb od poskytovatele, avšak najdou se i mínusy.

Z dlouhodobého pojetí je SaaS drahý model, trvalé licence vycházejí z finančního hlediska rozhodně výhodněji a případné úvahy firem o využití druhotných softwarových licencí dávají ekonomicky největší smysl. Když se ale firma pro předplatné rozhodne, může využít specializované prodejce, kteří dokáží zabezpečit zpětný výkup stávajících trvalých licencí.

Je tedy na zvážení každé firmy, zda si může dovolit přejít na kompletní cloudový model. Zde vstupuje do hry řada aspektů a zapojuje se mnoho faktorů od workflow přes interní procesy a směrnice až po hardwarové vybavení.

Nezřídka se také stává, že firma, která vyzkoušela cloudovou formu, po nějaké době opět pořídila trvalé licence, na které byla zvyklá, zejména v případě kancelářských aplikací, jakými jsou například Microsoft Office.

Každopádně evoluce na poli softwaru je žádaná a přináší novinky umožňující zaměstnancům efektivnější práci.

Článek Software Pro, s.r.o. ze dne 3. prosince 2019 - úterý

Další články od Software Pro, s.r.o.