logo Software602 a.s.

Dlouhodobá archivace krok za krokem

Zorientute se v otázkách dlouhodobé archivace elektronických dokumentů podle posledních norem a požadavků EU - vaše řešení archivace se bude opírat o jednoznačná ustanovení české legislativy.

Dlouhodobá archivace elektronických originálů dokumentů - to je aktuální publikace Software602, která odpovídá na otázky spojené se zajištěním čitelnosti a autenticity dokumentů po neomezeně dlouhou dobu. Jejím cílem je zorientovat čtenáře v otázkách archivace podle norem PAdES, CAdES a XAdES.

Jestliže jsme si před pěti lety neuměli představit dnešní rozmach tabletů a smartphonů, jak bychom mohli spolehlivě předvídat, jaká zařízení se budou používat v roce 2050? Můžeme tedy mít v roce 2012 jistotu, že dokument bude i v prostředí neznámých přístrojů a aplikací bez problémů čitelný a jeho pravost nezpochybnitelná?

Otázka je to pochopitelně řečnická - publikace Software 602 připomíná, že to možné nejen je, ale že je možné to provést tak, že se konkrétní způsob archivace bude opírat o jednoznačná ustanovení legislativy. Je tomu tak od poloviny roku 2012, kdy byl zákon o elektronickém podpisu přizpůsoben požadavkům EU a formáty ETSI byly zavedeny jako referenční referenční formáty elektronického podpisu.

V publikaci je také stručný výkladový slovníček nejčastějších zkratek a odborných termínů jako akreditovaná certifikační autorita, autenticita dokumentu, elektronický podpis, exspirace certifikátu, ETSI, LTA, LTV, PAdES, PDF/A, TSL apod.

Základem publikace je vysvětlení klíčových problémů:

Čtenáři, kteří nemají příliš času, ocení zejména přehled a stručnost výkladů. Texty jsou psány tak, aby je bylo možné procházet velmi rychle, takže jedna až dvě hodiny stačí k tomu, aby byl uživatel v problematice zorientován.

Další články k tématům - archivace - CAdES - certifikát - DMS - ETSI - EU - LTA - LTV - PAdES - PDF - tablet - XAdES - zdarma

Článek Software602 a.s. ze dne 22. října 2012 - pondělí

Další články od Software602 a.s.