logo Software602 a.s.

Dlouhodobá archivace podle norem EK s přispěním Software602

Odborníci Software602 se účastní práce expertních skupin ETSI zaměřených na rozvoj norem PAdES, CAdES a XAdES pro elektronické podpisy a dlouhodobou archivaci dokladů opatřených elektronickým podpisem.

Normy PAdES, CAdES a XAdES jsou podle rozhodnutí EK (Evropské komise) a českého zákona o elektronickém podpisu závazné pro dlouhodobou archivaci dokladů s právním účinkem.

"Věřím, že z našeho zapojení do normotvorby ETSI (European Telecommunications Standards Institut) budou těžit především naši zákazníci. Texty norem jsme detailně znali už dříve, ale teď můžeme nahlížet do zákulisí, rozumět důvodům jednotlivých pravidel a připravovat se na změny s předstihem. A zároveň můžeme zajistit, že budou zohledněny potřeby českých firem a úřadů, které uchovávají důležité doklady v elektronické podobě", uvedl výkonný ředitel Software602 Jan Petr.

"Máme tak možnost zúročit zkušenosti získané během několika let, kdy se zabýváme vývojem a nasazováním technologií pro dlouhodobou čitelnost a ověřitelnost elektronických dokladů. Z reakcí našich zahraničních partnerů vidíme, že tyto zkušenosti a naše technologické znalosti vzbuzují respekt i v mezinárodním měřítku."

Normy PAdES, CAdES a XAdES určují - mimo jiné - technické detaily a postupy pro připojování elektronických podpisů a časových razítek k dokumentům, i zásady pro péči o tyto dokumenty. Přesné znění norem již bylo publikováno, je nicméně postupně doplňováno a zpřesňováno na základě zkušeností organizací, které řeší archivaci dokladů opatřených elektronickým podpisem. Jednání pracovních skupin ETSI se zúčastňují i představitelé obdobných organizací z jiných částí světa, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita.

Na londýnském jednání zmíněné pracovní skupiny ETSI bylo předloženo doplnění normy CAdES, jehož text připravili konzultanti Software602. Návrh prošel oponenturou a byl doporučen k zařazení do závazného znění normy.

Společnost Software602 nabízí kompletní portfolio softwarových produktů a provozuje službu SecuStamp propojenou se 150 akreditovanými certifikačními autoritami v celé EU. Tato služba umožňuje ověřit autenticitu dokumentu a udržovat jej v nezpochybnitelném stavu po neomezeně dlouhou dobu.

Software602 rovněž podporuje výrobce informačních systémů, kteří chtějí rozšířit funkce o dlouhodobou archivaci dokladů s právním účinkem.

Další články k tématům - archivace - CAdES - certifikace - ETSI - EU - PAdES - XAdES - Jan Petr

Článek Software602 a.s. ze dne 13. listopadu 2012 - úterý

Další články od Software602 a.s.