logo Software602 a.s.

Dlouhodobá archivace za korunu

Software602 představuje novou službu dlouhodobé péče o doklady s elektronickým podpisem. Za 1 Kč tak zajistí údržbu celého životního cyklu jednoho dokumentu, což umožňuje klientům přesné určení celkových nákladů dlouhodobé archivace.

V rámci řešení Software602 dokumenty zůstávají uloženy v informačním systému nebo úložišti zákazníka. Nástroje Software602 pokrývají kontrolu dokumentu, jeho registraci, opatřování archivačními metadaty a pravidelné připojování kvalifikovaných časových razítek podle specifikací PAdES LTV. V ceně služby je tak zahrnuto provádění všech úkonů potřebných k tomu, aby dokument zůstal nezpochybnitelným po celou dobu, po kterou má být podle zákona uchováván.

Tyto služby mohou využívat jak zákazníci Software602, tak dodavatelé informačních systémů, kteří chtějí rychle rozšířit funkce o zajištění dlouhodobé ověřitelnosti dokumentu. Dlouhodobé čitelnosti lze dosáhnout převodem do formátu PDF/A, kterou nástroje Software602 rovněž pokrývají.

Společnost Software602 zároveň zprovoznila nástroj, který umožňuje otestovat, zda je dokument vhodný pro dlouhodobou archivaci, respektive zda odpovídá požadavkům zákonů a norem. Uživatel vloží testovaný dokument do chytrého formuláře v internetovém prohlížeči a obratem obdrží jeho posouzení.

Vlastník elektronického dokumentu musí mít jistotu, že dokument bude po celý jeho životní cyklus akceptován úřady stejně jako listina opatřená podpisem a razítkem.

Proto musí být splněny tyto požadavky:

"Jedná se o další krok v rámci naší vize pokrýt celý životní cyklus elektronického dokumentu od jeho vzniku, přes procesní zpracování s jeho autorizací, až po dlouhodobou archivaci se zachováním digitální kontinuity. Uvedený model umožňuje klientům konečně přesně znát celkové náklady na dlouhodobou digitální archivaci. Elektronizaci procesů a dokumentů se věnujeme již mnoho let. Dlouhodobá archivace se tak stává logickým vyústěním našich zkušeností, a proto se stala pro nás klíčovým tématem, kterému se budeme trvale věnovat - jak v oblasti technické, tak i legislativní", říká člen představenstva a obchodní ředitel Software602.

Další články k tématům - archivace - ETSI - ISO - LTA - LTV - PAdES - PDF - zákon - Pavel Nemrava

Článek Software602 a.s. ze dne 17. října 2012 - středa

Další články od Software602 a.s.