logo Software602 a.s.

Nová služba pro ověřování platnosti PSD2 certifikátů v bankovnictví

Banka dostává pomocí služby SecuSign Validation ověřovací doložku obsahující strukturovaná data, zda je certifikát platný podle Nařízení eIDAS a zároveň obsahuje data o vydané PSD2 licenci Národní autoritou jednotlivých členských států EU, které jsou evidované u European Banking Authority (EBA).

"Jako kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru máme dlouholeté zkušenosti s ověřováním platnosti kvalifikovaných certifikátů ze všech členských států EU a toto nové rozšíření v rámci ověřovací služby SecuSign Validation je jen logickým krokem pro komfortní konzumaci nejen ověřování PSD2 certifikátů, ale též o efektivním využití dalších služeb eIDAS přes jednotné integrační rozhraní do infrastruktury banky," říká Martin Vondrouš, expert na zavádění nových technologií ve společnosti Software602.

Směrnice EU o platebních službách (PSD2) zavádí pro uživatele online bankovnictví možnost zadávat platební příkazy nebo sledovat své výpisy z účtu prostřednictvím aplikací vyvinutých tzv. FinTech společnostmi autorizovanými Národní autoritou - u nás Česká národní banka.

Typicky se jedná o mobilní aplikace pro správu osobních financí, které sdružují přístup k více bankovním účtům klienta, ale paleta finančních služeb může být mnohem širší.

Pro přístup k těmto službám přes API banky je vyžadovaný tzv. kvalifikovaný přístupový PSD2 certifikát pro zabezpečení přenášených dat a dále kvalifikovaný certifikát pro pečetění transakčních dat.

Oba typy certifikátů jsou kvalifikované dle Nařízení eIDAS a vydané autorizovaným společnostem nejen podle Nařízení eIDAS, ale též podle směrnice PSD2.

U přístupového pečetícího PSD2 certifikátu musí banky ověřit, zda je platný spolu s licencí opravňující poskytovat platební služby.

Hlavní výhodou nové služby je garance ze strany Poskytovatele, že nedošlo ke zneplatnění kvalifikovaných PSD2 certifikátů, podobně jako je tomu u ověřování platnosti kvalifikovaných certifikátů vydaných pro elektronický podpis nebo pečeť.

Další články k tématům - API - bankovnictví - certifikát - eIDAS - PSD2 - SecuSign - Martin Vondrouš

Článek Software602 a.s. ze dne 28. května 2020 - čtvrtek

Další články od Software602 a.s.