logo Sophia Solutions, s.r.o.

Sophia Solutions, s.r.o.

Sophia Solutions, s.r.o. je ryze českou společností s historií od roku 2002, která se specializuje na problematiku manažerských informačních systémů a systémů pro podporu rozhodování. Jsme nezávislí na používaných technologiích, což nám umožňuje porovnávat jednotlivé nástroje mezi sebou a poznávat jejich silné i slabé stránky. Pomáháme tak našim zákazníkům s volbou technologie, která je pro ně a jejich požadavky nejvhodnější.

Naše řešení jsou zaměřena na podporu řízení výkonnosti a efektivity firem - využití a zhodnocování podnikových dat pomocí datových skladů, reportingu, analýz dat, včetně velkých objemů nestrukturovaných dat (Big Data), strategické řízení lidských zdrojů a řízení a elektronizace dokumentů.

Máme za sebou desítky úspěšně realizovaných zakázek, od malých až po rozsáhlé. V našem týmu jsou špičkoví odborníci s jedinečnými zkušenostmi. Pracujeme také na projektech na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku a Finsku.

Naše služby a řešení:

Aktuální články od Sophia Solutions, s.r.o.

Nabídka zaměstnání Sophia Solutions, s.r.o.
Acronis Backup 12.5