logo Sophia Solutions, s.r.o.

Sophia Solutions slaví 15 let působení na českém trhu

Za tuto dobu se podařilo vybudovat společnost, která je jak svými zákazníky, tak i svými zaměstnanci vnímána jako stabilní součást jejich života, jako spolehlivý a dlouholetý partner.

Kromě tradičních řešení, která jsou dnes již standardem, jako jsou datové sklady, manažerské nebo plánovací systémy, dodává Sophia Solutions také řešení pro podporu řízení lidského kapitálu, na zpracování velkých dat anebo řešení poskytující pokročilé datové analýzy, včetně predikcí.

Charakter prostředí informačních technologií klade vysoké nároky na schopnost umět se přizpůsobovat neustálým změnám, technologickému vývoji a měnícím se požadavkům zákazníků v souvislosti s jejich rozvojem.

Reakcí na tuto skutečnost bylo postupné vytvoření specializovaných týmů, které jsou schopny nabídnout certifikované pracovníky a držet kvalitu poskytovaných služeb na vysoké úrovni.

Společnost Sophia Solutions, která 27. 11. 2017 oslaví patnáctileté výročí, prochází dynamickým rozvojem a to jak z pohledu počtu zákazníků a zaměstnanců, tak i z pohledu organizace.

Pokračuje specializace jednotlivých týmů, v některých případech i formou založení nové společnosti, v procesu je zastřešení všech aktivit akciovou společností evropského typu.

"Velmi si vážíme každého kontaktu, každé zpětné vazby, každého úspěšného projektu, dokonce i každé prohry. To vše nám během uplynulých patnácti let pomáhalo stát se lepšími, stabilnějšími, profesionálnějšími, a dává nám sílu do dalších let a také chuť se neustále zlepšovat," říká jeden ze zakladatelů Sophia Solutions Jaromír Lukáš.

"Nic z toho by se nám samozřejmě nemohlo a dále ani nemůže podařit bez podpory našich zákazníků, našich partnerů i našich zaměstnanců a bez vzájemné spolupráce," doplňuje druhý ze zakladatelů Jan Kadlec.

Článek Sophia Solutions, s.r.o. ze dne 6. září 2017 - středa

Další články od Sophia Solutions, s.r.o.

Nabídka zaměstnání Sophia Solutions, s.r.o.
Acronis True Image 2019