logo Sophia Solutions, s.r.o.

Reporting a analýza firemních dat s podporou moderních nástrojů

V současné době se většina analýz dělá nad daty, staženými do Excelu. To stojí mnoho rutinní práce pro každé zpracování analýzy. Odborné studie uvádějí, že analytici věnují 75% času přípravě dat a jen 25% vlastní analýze.

Naproti tomu, moderní reportingové systémy v sobě kombinují statický reporting s možností vizuální explorace dat a prediktivní analýzy. Analytik pracuje nad konsolidovanými daty, pro analýzu používá známé termíny namísto názvů databázových polí. To je spolu se zjednodušením uživatelského rozhraní významným trendem do budoucna.

Analýza nestrukturovaných dat

V minulosti se analýzou nestrukturovaných dat myslela většinou analýza textu v dokumentech, vyhledávání klíčových slov a jejich rozbor. V posledních letech se jako zdroj nestrukturovaných dat berou různé obrazové materiály, jako třeba on-line streamování kamerového systému, dále pak nabývá na významu analýza sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a jiné.

Tato data poskytují opravdu široké možnosti analýzy. Jako jednu z mnoha úloh mohu zmínit takzvanou analýzu sentimentu, kdy je zkoumáno pozitivní či negativní vyznění příspěvku na sociální síti. A když výsledky takové analýzy ukládáte delší dobu, je možné v čase sledovat rostoucí nebo klesající popularitu vašeho výrobku, produktu nebo firmy.

Propojení se strukturovanými daty je samozřejmě nutné, ale na to dnes existují metody a výkonné nástroje. Obecně je zkoumání a vyhodnocování nestrukturovaných dat skutečně velice zajímavé téma a máme za to, že podobné velice sofistikované analýzy posunou význam systémů business intelligence někam, kam zatím ani nejsme schopni dohlédnout.

BI reporting pro běžné zaměstnance

Informace v reportu musí být pro uživatele dostupná jednoduše a v okamžiku, kdy jí potřebuje. Současné reportingové systémy mají většinou i mobilního klienta, který umožňuje informace zobrazit i na mobilních zařízeních. Uživatel tak může informaci čerpat prostřednictvím zařízení, se kterým aktuálně pracuje - ať už se jedná o počítač, tablet či chytrý telefon.

Budoucnost cloudové analytiky

"Často narážíme na obavy zákazníků vzhledem k zabezpečení jejich dat v prostředí cloudu. V praxi se ale ukazuje, že zabezpečení dat v cloudu je lepší, než jak je dosažitelné u lokálně uložených dat. I proto je vidět, že vnímání firem se v této věci vyvíjí. Už teď má mnoho firem svá citlivá data na hostovaných úložištích. Nepochybuji o tom, že mnoho firem v budoucnosti do cloudu přesune i svoje analytické aplikace – stejně jako tomu už je u mailů, sdílených úložišť a podobně," říká Pavel Pilař, Team leader RAA společnosti Sophia Solutions.

Datamining se zapojením umělé inteligence a strojového učení

V podobě dataminingu se prvky umělé inteligence už v současnosti uplatňují v mnoha podnikových procesech. Jedná se o složité matematické a statistické modely - predikce časových řad, rozhodovací stromy, segmentaci a mnoho dalších. To, co se v posledních letech změnilo, je jejich integrace do analytických nástrojů. Uživatel tak může tyto metody používat jednoduše a intuitivně, aniž by potřeboval vědět, jak fungují.

Strojové učení se uplatňuje zejména při práci s uživatelským rozhraním. Systém sám analyzuje data a navrhne odpovídající zobrazení. U některých systémů lze dokonce zadat požadovanou analýzu jako větu, formulovanou lidskou řečí. Systém větu analyzuje, zpravuje data a navrhne vhodnou vizualizaci. Pro jednodušší analýzy je tento přístup dobře funkční.

Dashboardy

Při návrhu dashboardu (integrace informací do jednotného zobrazení) je třeba nejdůležitější informace předat uživateli na první pohled. Často se jedná o agregované veličiny, KPIs. Pro jejich vizualizaci se používají jednoduché grafické prvky - indikátory, semaforky, grafy.

Současně musí být v jednom nástroji také možné provést a zobrazit analýzu, která umožní v detailu vysvětlit hodnotu agregované veličiny.

Článek Sophia Solutions, s.r.o. ze dne 24. června 2016 - pátek

Další články od Sophia Solutions, s.r.o.

Nabídka zaměstnání Sophia Solutions, s.r.o.
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma