share itpoint.cz

Sophia Solutions je akreditovaným partnerem IBM pro platformu Cognos TM1

IBM Cognos TM1 je softwarová platforma pro firemní plánování. Je schopna zajistit transformaci kompletního cyklu plánování od určování cílů a rozpočtů až po tvorbu sestav, vytváření záznamů s vyhodnocením, analýzy i prognózy.

Společnost Sophia Solutions splnila kvalifikační kritéria a stala se akreditovaným partnerem IBM pro Cognos TM1 - nejmodernější platformy pro firemní plánování pokrývající celý podnikový plánovací cyklus.

"Získaná akreditace potvrzuje dlouhodobou kvalitu našich služeb a expertní znalosti našich konzultantů a zákazníkovi tak umožňuje orientovat se na trhu při hledání kvalitního a spolehlivého partnera pro řešení svých potřeb a požadavků v oblasti finančního řízení. V poslední době máme za sebou několik úspěšných realizací plánovacích a analytických systémů postavených na platformě Cognos TM1. Naši zákazníci si tuto technologii chválí a s modernizovaným plánovacím systémem jsou moc spokojeni. Rozšiřování odborných znalostí zároveň prohlubuje naši dlouholetou spolupráci s technologickým partnerem," říká Vladislav Hanák, team leader pro oblast řízení výkonnosti a efektivity podniku.

Součástí kvalifikačních požadavků pro získání akreditace a pro přesun do vyšší úrovně partnerství se společností IBM bylo získání technických certifikací pro technologii Cognos TM1. Mezi další hodnocená kritéria kromě absolvování testů patří prokázání úspěšných implementačních projektů, získání referencí a zákaznická spokojenost.

Sophia Solutions dlouhodobě spolupracuje s IBM, jedním z největších poskytovatelů řešení a služeb informačních technologií na světě s dlouhou tradicí inovací, a nabízí její moderní technologickou platformu jako jedno z možných řešení pro zákazníky v oblasti plánování a analýz.

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics je softwarová platforma pro podporu procesů plánování a forecastingu, pravidelného reportingu i ad-hoc analýz a predikcí, která je schopna zajistit transformaci všech procesů finančního řízení od určování strategických cílů, přes tvorbu detailních rozpočtů až po tvorbu sestav, vytváření záznamů s vyhodnocením, analýzy a prognózy.

IBM Planning Analytics zachází za dnes běžně dostupné možnosti automatizace procesů finančního řízení a nastavuje nové hranice využitelnosti moderních technologií pro tuto oblast.

Poskytuje širokou škálu nástrojů a intuitivní samoobslužné prostředí (tzv. "self-service" analytické prostředí) pro všechny uživatelské role prostřednictvím inovativního pracovního prostoru. 

IBM Cognos TM1

IBM Cognos TM1 je nejmodernější platforma pro firemní plánování pokrývající celý plánovací cyklus, od stanovení cílů a sestavování rozpočtů, přes reporting, scorecarding, až po analýzy a prognózy.

Integrovaný modul scorecard a modul pro strategické řízení vám pomohou sledovat výkonnostní ukazatele a sladit zdroje a vhodné kroky s podnikovými cíli a situací na trhu.

Tato technologie umožňuje analyzovat data, vytvářet různé situační modely, včetně modelů ziskovosti na základě neustále se vyvíjecího podnikatelského prostředí.

Hlavní výhody řešení:

  • Integrované panely s vyhodnocením a strategické řízení - modelace metrik k měření průběhu realizace cílů s možností dynamického propojení s akcemi a prognózami
  • Možnost cloudové implementace - veškeré funkce řešení provozovaného lokálně na vlastním IT (on-premise) ve volitelné cloudové implementaci
  • Výkonné plánování a analýza - tvorba a analýza propracovaných plánů, rozpočtů a prognóz, a to i nad rozsáhlými datovými sadami
  • Zapojení více uživatelů - zapojení uživatelů ve všech částech organizace do plánování a spolupráce se vzdálenými a jinde působícími uživateli prostřednictvím širokého spektra mobilních zařízení včetně tabletu Apple iPad
  • Flexibilní modelování - vývoj a implementace nejsložitějších modelů plánování a analýz v prostředí vedeného modelování

Článek Sophia Solutions, s.r.o. ze dne 13. ledna 2017 - pátek, čteno 12147x

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Další články Sophia Solutions, s.r.o.

Sophia Solutions je akreditovaným partne...

Zaměstnanci jako firemní kapitál - výzva...

Analýza a vizualizace dat - rychlá cesta...

Sophia Solutions má akreditaci pro imple...

Talent Management - výzva současnosti

Reporting a analýza firemních dat s podp...

Finanční řízení s podporou moderních tec...

Nástroje moderního TOP manažera

Ocenění SAP MEE Partner Ecellence Award ...

Výuka Corporate Performance Management n...