logo Sophia Solutions, s.r.o.

Zaměstnanci jako firemní kapitál - výzva pro moderní HR

Již delší dobu probíhá posun v přístupu od dřívějšího vnímání zaměstnanců jako zdrojů k modernějšímu přístupu, který na zaměstnance pohlíží jako na kapitál, říká Pavel Jirůtka, Team Leader skupiny Human Capital Management ve společnosti Sophia Solutions.

Pavel Jirůtka za svou praxi nasbíral více než 20 let zkušeností s působením v obchodních a manažerských pozicích v různých IT společnostech. Jedním z jeho hlavních cílů je pomoci posílit pozici HR ve společnosti tak, aby se stalo respektovaným business partnerem pro vedení společnosti.

Jak se podle vás pozice HR vyvíjí?

V současnosti existují dva základní modely zařazení HR do organizační struktury společnosti. V jednom je HR zastoupeno na nejvyšší úrovni řízení, zpravidla v představenstvu. Tento model odráží poznání, že zaměstnanci a jejich řízení jsou pro firmu strategickou prioritou. HR se tak přirozeně významným způsobem podílí na řízení celé společnosti a je přirozeným a rovnocenným partnerem pro ostatní klíčové součásti firmy.

Ve druhém modelu je HR skryto pod jiným útvarem (finance, provoz, někdy dokonce nákup). V tomto modelu se HR často stává spíše administrativním útvarem, jehož hlavní náplní je zařídit, aby byly správně vypláceny mzdy a manažeři dostali na stůl životopisy kandidátů ne otevřené pozice v jejich útvarech.

V současnosti přibývá firem s prvním modelem, který k nám přinesly zejména nadnárodní společnosti, v jejichž mateřských zemích již tato transformace proběhla již dříve.

Jaké jsou důsledky této transformace HR?

Kromě výše uvedeného partnerství s ostatními útvary a podílu na formulaci strategických priorit a rozhodnutí je dalším přímým důsledkem posílení skutečné personální práce spočívající v prezentaci firmy na pracovním trhu, správném výběru zaměstnanců, jejich adaptaci, způsobu jejich úkolování, hodnocení a odměňování. Dále pak v odborném a kariérním rozvoji zaměstnanců a řešení nástupnictví.

Jakým způsobem můžete firmám v tomto procesu pomoci?

Je jasné, že výše zmíněné procesy nelze ve větších firmách realizovat s tužkou a papírem či Excelem. Naše společnost nabízí návrh a realizaci specializovaných informačních systémů, které jsou k danému účelu určeny a jsou s úspěchem dlouhodobě používány na zahraničních trzích. V tuto chvíli máme za sebou řadu úspěšných projektů v českých podmínkách. Naší výhodou je i to, že kromě technického řešení nabízíme i poradenství, jak tyto oblasti uchopit a správně navrhnout příslušné procesy.

Podle čeho pozná zákazník kvalitní řešení?

Pokud hlavním zdrojem informací jsou obchodní prezentace jednotlivých dodavatelů, tak to není úplně jednoduché.

Pozornost doporučuji věnovat následujícím faktům:

Důležité je uvědomění, že je nanejvýš vhodné se hned napoprvé rozhodnout pro správné řešení. V opačném případě se jedná o promarněnou příležitost, ztrátu času a finančních prostředků.

Jaká je návratnost investice do takového řešení?

Průzkumy mezi zákazníky ukazují, že pomocí kvalitního řešení pro podporu personálních procesů lze významně ovlivnit takové parametry, jako je produktivita práce a fluktuace. Návratnost je tak velmi rychlá a lze ji v konkrétních případech velmi dobře vyčíslit.

Článek Sophia Solutions, s.r.o. ze dne 2. prosince 2016 - pátek

Další články od Sophia Solutions, s.r.o.

Nabídka zaměstnání Sophia Solutions, s.r.o.
Acronis True Image 2019