logo Sophia Solutions, s.r.o.

Výuka Corporate Performance Management na FEL ČVUT

Společnost Sophia Solutions byla na základě doporučení IBM zapojena do výuky předmětu Corporate Performance Management na FEL ČVUT. Toto partnerství zaručuje dlouhodobost spolupráce s adekvátní praktickou zpětnou vazbou při vzdělávání studentů.

Sophia Solutions má s oblastí Corporate Performance Management (CPM) dlouholeté zkušenosti a za sebou desítky úspěšných projektů v různých segmentech trhu. Odborné know-how Sophie bude využito nejenom v rámci výuky technologie, ale i v propojení business pohledu na problematiku plánování a rozpočtování se samotnou technologií. Za podpory vyučujících budou tyto zkušenosti do výuky aplikovány zejména v části samostatných semestrálních projektů.

Absolventi předmětu získají základní náhled na problematiku performance managementu a budou umět analyzovat základní požadavky business oddělení na IT oddělení a následně navrhnout vhodná technologická řešení na základě business vstupů. Praktická část výuky probíhá na technologii IBM Cognos, konkrétně pak na technologii IBM Cognos TM1 a případně na technologii IBM Cognos BI.

Z hlediska technického došlo ke změně způsobu využívání podpůrného SW a HW, kdy byla celá infrastruktura přesunuta do cloudu, jehož provoz plně zajišťuje společnost IBM a její partneři. Tento přesun znamená kvalitativní posun výuky směrem k samotné problematice Performance managementu, bez nutnosti věnovat zatěžující pozornost přípravě a provozu technického zázemí vyučujícími.

Dochází tak k dalšímu zkvalitnění praktické části výuky, kdy budou studenti svá řešení vytvářet a realizovat v reálných podmínkách. Pro praxi to znamená, že absolventi mohou na řešení reálných problémů nastoupit téměř okamžitě po ukončení svých studií.

Získanou kvalitu a způsobilost budou moci prokázat mimo jiné také akademickým certifikátem, který při splnění všech podmínek absolvování předmětu obdrží jako bonus od společnosti IBM.

Sophia Solutions je dlouhodobým partnerem IBM a specializuje se na řešení zaměřená na podporu firemních procesů pro řízení a rozhodování.

Další články k tématům - cloud - CPM - ČVUT - IBM - infrastruktura - výuka

Článek Sophia Solutions, s.r.o. ze dne 15. března 2016 - úterý

Další články od Sophia Solutions, s.r.o.

Nabídka zaměstnání Sophia Solutions, s.r.o.
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma