logo Sdružení pro internetový rozvoj

Český internet podle Ministerstva financí

O protiprávnosti obsahu webu rozhoduje úředník MF na základě uvážení svého a svých nadřízených. Občan má ústavně zaručené právo na přístup k informacím schváleným ministerstvem financí. Ministerský úředník nařídí poskytovateli připojení znepřístupnit celý obsah webu. Zásah do svobody internetu je výchozím - kdykoli aplikovatelným zásahem ...

Jak bude vypadat svoboda internetu po schválení blokace přístupu ke stránkám, které zavádí návrh zákona o hazardních hrách projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR? Ustanovení § 82 návrhu zákona dává MF neomezenou pravomoc zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce!!!

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) vyjadřuje zásadní nesouhlas s blokováním přístupu k internetovým stránkám, které zavádí návrh zákona o hazardních hrách projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě schválení zákona v jeho současné podobě je SPIR připraven iniciovat návrh, aby Ústavní soud problematická ustanovení zrušil pro rozpor s Listinou základních práv a svobod.

"Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí. Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření. V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu," říká předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Nová pravidla pro český internet podle Ministerstva Financí:

  1. o protiprávnosti obsahu na internetové stránce rozhoduje úředník ministerstva financí na základě uvážení svého a svých nadřízených
  2. občan má ústavně zaručené právo na přístup k informacím schváleným ministerstvem financí
  3. ministerský úředník nařídí poskytovateli připojení znepřístupnit celý obsah webu
  4. zásah do svobody internetu je výchozím, kdykoli aplikovatelným zásahem

SPIR plně podporuje úsilí o účinnou regulaci sektoru loterií a hazardních her. Považujeme však za nepřípustné zavádět pro tento účel neadekvátní a podle našeho názoru i neústavní prostředky, které budou znamenat bezprecedentní zásah do svobody internetu, navíc na základě pouhého rozhodnutí orgánu státní správy.

Ustanovení § 82 návrhu zákona dává Ministerstvu financí neomezenou pravomoc zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce, na které bude dle názoru ministerstva provozována nepovolená internetová hra, a tím znemožnit fungování celé internetové stránky, včetně částí, které s internetovým hazardem nemají nic společného.

Celá úprava natolik závažného postupu postrádá jak jeho bližší vymezení, tak jakoukoli návaznou úpravu a ponechává rozhodování o zásadním zásahu do fungování internetových médií i dalších stránek na libovůli jediného úřadu.

Ministerstvo si tím uzurpuje právo cenzurovat internetový obsah a likvidačním způsobem zakročit proti jakémukoli internetovému subjektu - výklad toho, co je nepovolenou hrou, má totiž opět podléhat pouze ministerstvu bez jakékoliv kontroly. Případné soudní přezkoumání a soudní verdikt již v řadě případů nezmění nic na skutečnosti, že dlouhodobě zablokovaný web mezitím zkrachuje.

Nepovolené hazardní hry na webových stránkách vyřeší blokace plateb

SPIR odmítá tvrzení ministerstva financí, podle nějž je blokace přístupu k internetovým stránkám nezbytným nástrojem pro regulaci hazardu a upozorňuje, že nový návrh hazardního zákona počítá s blokací plateb, která představuje stejně efektivní, ale méně zneužitelný způsob regulace než blokování přístupu ke stránkám.

Sdružení pro internetový rozvoj navrhuje, aby § 82 a s ním spojené části ustanovení článku v § 84 byly z návrhu zákona o hazardních hrách vypuštěny.

Jedná se o ustanovení, která umožňují blokaci přístupu k určitým internetovým stránkám. To SPIR považuje za mimořádně silný zásah do práva vyhledávat informace. Jestliže pro účely hazardu nejsou z pohledu státu stávající nástroje dostatečné, SPIR doporučuje využít blokaci plateb, se kterou návrh zákona počítá.

Právo svobodně vyhledávat informace je ukotveno v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle judikatury Ústavního soudu může být takový zásah v souladu s ústavou pouze tehdy, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak a jde-li o nejmenší možné omezení základního práva, které ještě k dosažení cíle postačuje.

V obou těchto rovinách podle SPIR § 82 a s ním spojené části ustanovení článku v § 84 navrhovaného zákona selhávají. Účinnou prevencí proti hraní nepovolených hazardních her je totiž samotná blokace plateb, kterou zákon přímo uvádí (§ 83): pokud si hráči vůbec nebudou moci vsadit nebo si nebudou jistí, zda jim případná výhra bude moci být vyplacena, cíle zákona bude dosaženo i bez blokace internetu.

Pokud by se v některém případě blokace internetu ukázala jako skutečně nezbytná, právní úprava by musela být mnohem určitější než současný návrh a poskytovat dostatečné garance proti svému zneužívání. Stávající návrh například neřeší, co všechno má být blokováno, zda celý web či dokonce doména, nebo jen vybrané stránky, jakým způsobem má být blokování provedeno a neobsahuje povinnost, aby poskytovatelé připojení v případě zrušení rozhodnutí ministerstva financí přístup k zablokovaným stránkám opět obnovili.

SPIR vyjadřuje své znepokojení nad tím, že pravomoc blokovat nevhodný obsah je zcela nesystémově svěřena jednomu konkrétnímu ministerstvu. Vytváří se tím nebezpečný precedens pro ostatní orgány státní správy, aby rovněž usilovaly o pravomoc blokovat přístup k internetovým stránkám ve sféře své působnosti.

Další články k tématům - blokace - finance - hazard - internet - Parlament - zákon - Ján Simkanič

Článek Sdružení pro internetový rozvoj ze dne 9. října 2015 - pátek

Další články od Sdružení pro internetový rozvoj