logo Sdružení pro internetový rozvoj

Online průvodce GDPR

Sdružení SPIR připravilo přehledný a srozumitelný popis kroků a změn k problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Reaguje tak na opakované žádosti trhu o poskytnutí srozumitelného a jasného návodu, jak postupovat.

S přibližující se účinností GDPR v květnu 2018 řada zvláště menších společností hledá informace, které jim pomohou se zorientovat v tom, co je nezbytné provést. Osobní údaje, interní audit, analýza rizik nebo informace, zda firmy potřebují pověřence pro ochranu osobních údajů, to jsou některá z témat, kterým se online průvodce věnuje.

"V posledním půl roce dostáváme od našich členů, ale i od řady dalších společností digitální branže žádosti o informace a konkrétní návod, jak postupovat, aby firmy byly v souladu s GDPR. Protože se této problematice věnujeme několik let, rozhodli jsme se vytvořit online průvodce, který pokrývá nejčastější oblasti nakládání s osobními údaji pokud možno jednoduše a srozumitelně. Jedná se o první verzi, kterou budeme průběžně upravovat, podle toho, jak bude EU, potažmo národní regulátor, vydávat vodítka a komentáře k jednotlivým tématům," popisuje vznik projektu Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj.

SPIR se tématu ochrany osobních údajů kontinuálně věnuje již více než čtyři roky. GDPR pravidelně zařazuje na program každoroční Internet Advertising Conference (IAC), v květnu letošního roku publikoval infografiku, partnersky se účastnil konference GDPR minus 365 dní, účastní se pracovních setkání s Úřadem pro ochranu osobních údajů, pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů a v srpnu připravil video, které shrnuje tři základní kroky, které by měla firma učinit, aby se na Nařízení připravila.

Ve své činnosti týkající se GDPR bude SPIR nadále pokračovat jak formou aktivní participace na pracovních skupinách a workshopech, tak aktualizací online průvodce a přípravou dalších materiálů.

Článek Sdružení pro internetový rozvoj ze dne 31. října 2017 - úterý

Další články od Sdružení pro internetový rozvoj