logo Spotřebitel net

Spotřebitel.net se nadále setkává se stížnostmi na internetové obchody

Někteří internetoví prodejci nerespektují právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, případně dochází ke sporům ohledně dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy. Výjimkou není ani vrácení peněz po odečtení poštovného.

Od 1.1. 2014 se změní některá pravidla pro nakupování po internetu. Lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy bude zachována i v případě, že spotřebitel podá zásilku na poštu poslední den lhůty. Dosud je tomu tak, že odstoupení musí být prodejci do konce lhůty doručeno. Nepoučí-li prodejce spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, prodlouží se zmíněná lhůta na 1 rok a 14 dnů.

To je velký rozdíl oproti současné úpravě, kdy lhůta činí jen 3 měsíce. Zákon také stanoví, že kupující vrátí zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Stejně tak prodejce vrátí peníze do 14 dnů (zatímco nyní na to má 30 dnů), a to včetně poštovného, které bylo součástí ceny zboží.

Zákon vyjde spotřebitelům vstříc a především urychlí proces vrácení peněz. Spotřebitelé by ale neměli zapomínat, že ostatní pravidla zůstávají stejná. Nebude-li ani po urgenci dodáno objednané zboží, může takové jednání naplnit skutkovou podstatu trestného činu podvodu, je-li škoda alespoň 5000 Kč.

Poškozený by měl podat trestní oznámení na policejní služebně v místě sídla společnosti. I kdyby škoda způsobená konkrétnímu spotřebiteli byla nižší, ale měl by důvodné podezření, že není jedinou obětí podvodu, může se na policii obrátit. Škody se v tomto případě sčítají.

"Důležité je také uvědomit si, že nový občanský zákoník se uplatní až na smlouvy uzavřené od 1.1. 2014. Pro smlouvy uzavřené do konce roku bude nadále platit současná právní úprava. Spotřebitele může zmást, že bude v jednu chvíli vázán dvěma smlouvami, přičemž každá z nich se bude řídit jinými pravidly,"  vysvětluje právní poradkyně sdružení Spotřebitel net Kristýna Opletalová.

Další články k tématům - e-shop - peníze - smlouva - spotřebitel - škoda - zákon - zboží

Článek Spotřebitel net ze dne 5. listopadu 2013 - úterý

Další články od Spotřebitel net