logo Spotřebitel net

Spotřebitel net zkvalitňuje své služby

Spotřebitelská organizace Spotřebitel net posílila svůj tým spolupracovníků o advokáta Tomáše Liškutína, se kterým bude konzultovat složitější právní otázky týkající se oblasti spotřebitelského práva, činnosti neziskových organizací a odborného školení právních poradců.

Mgr. Tomáš Liškutín, advokát, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), kde v roce 2010 získal titul Mgr. Na stejné fakultě navázal studiem v doktorském studijním programu (PhD.) na katedře občanského práva. Má několikaleté zkušenosti ze spolupráce se spotřebitelskými neziskovými organizacemi a z více jak tříletého působení v mezinárodní advokátní kanceláři PRK Partners, nyní má vlastní advokátní kancelář.

Tomáš Liškutín se specializuje na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a své příspěvky přednáší na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

Článek Spotřebitel net ze dne 3. ledna 2014 - pátek

Další články od Spotřebitel net

Nahrávání předváděcích akcí

Spotřebitel net zkvalitňuje své služby

M-Files - Document Management System