logo Sprinx Systems, a.s.

Školení v programování na architektuře CUDA

Sprinx Systems přichází s jedinečnou nabídkou školení - Výpočty na grafických procesorech (GPGPU) v prostředí architektury CUDA. GPGPU výpočty se Využívají především k urychlování výpočtů ve vědecko-technických výpočtech.

GPGPU výpočty v prostředí architektury CUDA nacházejí uplatnění v počítačové grafice, při práci s rozsáhlými maticemi, v lineární algebře, v numerických metodách a v dalších podobných oblastech. Urychlování je založeno na tom, že díky paralelním operacím je množina dat zpracována výrazně rychleji než posloupností klasických sekvenčních operací.

Proč právě Sprinx Systems a GPGPU výpočty? Protože Sprinx Systems je již patnáct let dodavatelem řešení High-Performance-Computing (HPC), které obecně využívá principu výpočetního paralelismu (do této oblasti spadají i GPGPU výpočty).

Sprinx Systems má však i praktické zkušenosti s GPGPU a architekturou CUDA - v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR se zaměřuje na dodávku paralelních klastrů a výpočetních systémů (projekt superpočítače Amálka), pro Ústav geoniky AV ČR společnost dodala systém Hubert vybavený vývojovým prostředím pro CUDA. Pokud jde o samotnou architekturu CUDA, Sprinx Systems je dodavatelem řešení a služeb americké firmy NVIDIA, která technologii CUDA vyvinula.

Sprinx Systems je zároveň jediným komerčním subjektem v České republice a na Slovensku, který nabízí školení v oblasti GPGPU výpočtů. V loňském roce školení Výpočty na grafických procesorech absolvovalo 35 účastníků; na základě pozitivní odezvy a téměř stoprocentní spokojenosti frekventantů kurzu jsme se rozhodli realizovat školení Výpočtů na grafických procesorech i v letošním roce.

Pro rok 2013 připravil Sprinx Systems sérii tří školení zaměřených na oblast programování na architektuře CUDA:

  1. Úvod do CUDA
  2. Výpočty na grafických procesorech
  3. Výpočty na grafických procesorech - praktikum

Školení tedy provedou zájemce o danou problematikou od základů až po praktické úlohy prováděné v prostředí CUDA. Lze je absolvovat jako celek, zákazník si však může vybrat i jen jeden či dva z nabízených kurzů - dle svých konkrétních potřeb.

Jednotlivá školení proběhnou v termínech:

Obsah školení

Úvod do CUDA:

Výpočty na grafických procesorech:

Výpočty na grafických procesorech - praktikum:

V praktické části se kurz zaměřuje především na implementaci v prostředí CUDA, implementaci vzorových úloh na CUDA, algoritmizaci problémů pro CUDA a další praktické ukázky na základě dotazů a potřeb účastníků kurzu.

Školitelem je Ing. Ivan Šimeček, Ph.D., odborný asistent Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Oblasti GPGPU/HPC se věnuje přibližně již patnáct let, a to jak v komerční tak i v akademické sféře, je uznávaným odborníkem specializovaným na GPGPU výpočty a CUDA architekturu.

Kurzy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly jak zájemcům z komerčních firem, tak i zaměstnancům státních institucí, jsou však vhodné i pro pracovníky akademické sféry.

Další články k tématům - CPU - CUDA - ČVUT - GPU - HPC - kurzy - NVIDIA - školení - Ivan Šimeček

Článek Sprinx Systems, a.s. ze dne 26. března 2013 - úterý

Další články od Sprinx Systems, a.s.