logo STAPRO s. r. o.

Ukončení podpory STAPRO aplikací provozovaných na MS Windows XP

Společnost STAPRO je nucena na základě rozhodnutí společnosti Microsoft, která jako výrobce ukončí dne 8.4. 2014 podporu a údržbu operačního systému Windows XP, přenést tuto skutečnost také do podpory, údržby a rozvoje svých produktů.

Z tohoto důvodu společnost STAPRO s. r. o. tímto oficiálně vyhlašuje ukončení podpory provozu aplikací na operačním systému MS Windows XP k datu 8.4. 2014. Po tomto datu bude i nadále možné používat aplikaci, avšak bez možnosti nárokovat opravy případných chyb, které by vyplývaly z provozu aplikace na tomto operačním systému MS Windows XP.

Další články k tématům - Microsoft - podpora - Windows - XP

Článek STAPRO s. r. o. ze dne 24. října 2013 - čtvrtek

Další články od STAPRO s. r. o.

Ukončení podpory STAPRO aplikací provozovaných na MS Windows XP