logo SUSE LINUX, s.r.o.

Nový systém pro provoz kritické infrastruktury

SUSE ve spolupráci s IBM rozšiřuje své portfolio pro provoz kritické infrastruktury, jež zajišťuje nepřetržitý provoz, předvídatelnost pracovní zátěže, maximalizuje dostupnost a rychlost odezvy podnikových IT systémů, které nesmějí selhat.

SUSE Linux Enterprise Live Patching for IBM Power Systems a SUSE Linux Enterprise Real Time 12 Service Pack 3 maximalizují dostupnost a odezvu IT systémů, které ve firemním prostředí nesmějí selhat. SUSE vychází z úspěchu funkce Live Patching pro platformu x86 a jako první poskytuje Live Patching pro systém IBM POWER.

"Obchodní úspěchy zákazníků se často opírají o nepřetržitou dostupnost a funkčnost IT systémů. Live Patching for IBM Power Systems a nejnovější aktualizace v reálném čase poskytují více času, kdy systémy fungují, a předvídatelnost pro podniková datová centra, což obojí je nezbytné, mají-li být zákazníci spokojeni s ohledem na požadavky zvládnutí pracovních zátěží kritických pro chod obchodních činností. Díky tomu budou schopni efektivněji uspokojovat požadavky svých vlastních klientů, protože se budou moci rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a maximalizovat ekonomickou efektivitu," říká Gerald Pfeifer, viceprezident programů pro produkty a technologie ve společnosti SUSE.

SUSE Linux Enterprise Real Time 12 SP3 je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source) v reálném čase navržený tak, aby snižoval latenci a zvyšoval předvídatelnost a spolehlivost aplikací, u nichž záleží na časování a které jsou pro chod firem nezbytné, díky prioritizaci procesů a úkolů a plánování. Tato nová verze poskytuje jádro aktualizované v reálném čase pro pokročilé pracovní zátěže aplikací, které vyžadují přesné časování a synchronizaci.

Tyto nabízené možnosti jsou součástí softwarově definované infrastruktury a řešení pro poskytování aplikací společnosti SUSE, které společně s flexibilními obchodními postupy a podporou volného výběru a nejlepších dostupných řešení jsou pro IT organizace důležitější než kdy dříve.

"Jelikož se společnost IBM zabývá kognitivními řešeními a platformami pro cloudy, mění podobu tohoto odvětví na celém světě. Klíčovou součástí této transformace je modernizace základní infrastruktury tak, aby byla vysoce spolehlivá, výkonná, bezpečná a agilní a dokázala plně využít data a investice vynaložené do firem našich zákazníků. Vždy jsme úzce spolupracovali s partnery jako je SUSE, abychom tyto schopnosti mohli zajistit. Portfolio produktů Live Patching for IBM Power Systems je v této transformaci dalším důležitým krokem a pomůže urychlit zjevné přínosy pro tisíce klientů po celém světě," říká Stefanie Chiras, viceprezidentka společnosti IBM Systems Group.

SUSE a IBM spolupracují na nejdůležitějších systémech, jejichž činnost nesmí být ohrožena, na celém světě již více než dvě desetiletí. Společnost IBM původně spolupracovala se SUSE na uvedení systému Linux do největších systémů IBM a v současné době obě firmy pokračují ve spolupráci na nových řešeních, která maximalizují výkon, dostupnost a nabízejí zákazníkům širší volbu.

Zákazníci požadují funkci Live Patching, protože jim pomáhá zlepšit kontinuitu provozu a snížit náklady tím, že zkracuje odstávky, zvyšuje dostupnost služeb a rozšiřuje bezpečnost a splnění požadovaných předpisů. U hostitele aplikací, na nichž závisejí obchodní činnosti klientů - od aplikací založených na umělé inteligenci, analýz takzvaných big data a databází, jako jsou Oracle a SQL, až po náročné databázové aplikace v operační paměti, jako je SAP HANA - k odstávkám prostě dojít nesmí.

"Funkce Live Patching je na serveru SUSE Linux Enterprise téměř neviditelná: prostě běží a už není nutné nic restartovat. Díky ní můžeme provádět i rozsáhlou údržbu a nasazovat bezpečnostní záplaty bez přerušení provozu. Live Patching je obrovský přínos pro hypervizorskou vrstvu, kterou potřebujeme udržovat funkční tak dlouho, jak je to možné. Bez této možnosti bychom stáli před problémem, kdy a jak vypnout přes 40 našich virtualizovaných počítačů pokaždé, kdy bychom potřebovali uplatnit kritické aktualizace - což je alespoň jednou za měsíc," říká Hans Lenting, IT architekt pro SVHW, což je státní servisní organizace v Nizozemsku, která provozuje velké množství vzájemně propojených aplikací za účelem podpory důležitých komunálních služeb.

Článek SUSE LINUX, s.r.o. ze dne 9. února 2018 - pátek

Další články od SUSE LINUX, s.r.o.

Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů