share itpoint.cz

Symantec přináší úplnou správu životního cyklu mobilních zařízení

Software Symantec Endpoint Protection Mobile Edition 6.0, Symantec Network Access Control Mobile Edition 6.0 a Symantec Mobile Management 7.0 pomáhají zákazníkům chránit a spravovat podniková data v mobilních zařízeních.

Symantec Corp. ohlašuje svou strategii zabezpečení a správy mobilních zařízení, jejíž součástí jsou tři produkty, které organizacím pomohou zabezpečit a spravovat data v rostoucím počtu podnikových mobilních zařízení.

Mobilní strategie společnosti Symantec se zaměřuje na účinnou integraci jejích řešení pro zabezpečení a správu mobilních zařízení. Cílem je pomoci zákazníkům omezit prostoje, zvýšit produktivitu uživatelů, zlepšit dobu odezvy a zajistit ochranu a správu v celém životním cyklu mobilních zařízení - od přípravy k provozu a správy až po zabezpečení a vyřazení zařízení z provozu.

"Mobilní zařízení jsou stále důmyslnější, poskytují lepší přístup k podnikovým prostředkům a uchovávají více dat. Organizace proto požadují lepší možnosti řízení a správy v rámci ochrany podnikových informací a zajištění produktivity uživatelů, to vše při současném snižování nákladů," řekl Art Gilliland, vice president, Enterprise Security Group, společnost Symantec. "Cílem naší mobilní strategie je chránit a spravovat data bez ohledu na jejich umístění a automatizovat pořizování a přípravu k provozu, zajistit následnou údržbu a ochranu a mobilní zařízení rychle vyřazovat z provozu v případě jejich ztráty, poškození, krádeže nebo výměny."

Mobilní zařízení budou pokračovat ve svém pronikání do podnikového prostředí a pro organizace proto bude stále důležitější, aby měly komplexní mobilní strategii. Průzkum společnosti IDC ukazuje, že počet celosvětově dodaných inteligentních telefonů dosáhne koncem roku 2009 více než 167 mil., a předpovídá, že do roku 2013 se zvýší na více než 291 mil., což odpovídá 14% průměrnému ročnímu růstu. Jakmile bude mít přístup do podnikových sítí více mobilních zařízení, často prostřednictvím nechráněných kanálů, budou touto skulinou získávat přístup k citlivým datům autoři škodlivého kódu a zloději.

"Mobilní zařízení a rostoucí počet jejich uživatelů se stávají významnějším cílem pro neoprávněný a potenciálně škodlivý software, včetně červů, virů a spywaru,“" řekl Sean Ryan, Research Analyst, Mobile Enterprise Software, společnost IDC. "Absolutní počet mobilních zařízení neustále stoupá, stejně tak se dále zvyšují nároky na IT a s tím se podstatně zvyšuje potřeba organizací zabezpečit a spravovat tato zařízení a informace v nich obsažené."

Strategie správy a zabezpečení mobilních zařízení společnosti Symantec se odvíjí od modelu životního cyklu, umožňuje těsnou integraci a je v souladu se širokým portfoliem společnosti Symantec. V rámci své mobilní strategie společnost Symantec nyní nabízí tři nové produkty, které zákazníkům pomohou snížit rizika, omezit složitost, kontrolovat náklady, automatizovat procesy a efektivně řešit otázky souladu při současné úspoře nákladů.

 • Software Symantec Endpoint Protection Mobile Edition 6.0
  Pposkytuje ochranu mobilním zařízením před nebezpečnými hrozbami a neoprávněným přístupem k citlivým podnikovým informacím. Využívá oceněnou antivirovou technologii, pokročilou bránu firewall a ochranu zpráv SMS před nevyžádanými zprávami. Software Symantec Endpoint Protection Mobile Edition pomáhá zajistit ochranu dat v mobilních zařízeních a soulad s interními a externími požadavky na zabezpečení.

 • Software Symantec Network Access Control Mobile Edition 6.0
  Ve spolupráci se softwarem Symantec Endpoint Protection Mobile Edition vynucuje soulad se zásadami zabezpečení a tím zaručuje, že přístup do sítě a k e-mailům v prostředí Microsoft Exchange mohou získat pouze zabezpečená zařízení, která jsou v souladu se zásadami. Software Symantec Network Access Control Mobile Edition zajišťuje kontrolu integrity klientských systémů a centralizované upozorňování na stav integrity zařízení. Vyhodnocování stavu integrity hostitele pro mobilní zařízení pomáhá organizacím zajistit konzistentní vynucování zásad IT. Centralizované protokolování, vytváření zpráv a upozorňování dále posiluje schopnost organizací proaktivně sledovat stav spravovaných zařízení.

 • Software Symantec Mobile Management 7.0
  Zvyšuje efektivitu IT bezdrátovou instalací aplikací a aktualizací, zvyšuje produktivitu koncových uživatelů pomocí správy stavu mobilních zařízení a integruje se s produkty Symantec pro zabezpečení mobilních zařízení a tím umožňuje správu a zabezpečení mobilních zařízení v celém jejich životním cyklu. Software Symantec Mobile Management poskytuje výkonné funkce vzdálené pomoci, správu systémů v reálném čase, granulární doručování a automatické opravy softwaru a celkový přehled o mobilním prostředí.

Řešení pro zabezpečení a správu mobilních zařízení společnosti Symantec jsou postavena na platformě Symantec Management Platform, která poskytuje jednotnou správu podnikové třídy pro stolní počítače, přenosné počítače, servery a mobilní zařízení. Správcům to umožňuje centrálně definovat zásady zabezpečení a bezdrátově je distribuovat do mobilních zařízení. Platforma Symantec Management Platform podporuje také integraci produktů, která umožňuje jednotné zabezpečení a správu mobilních zařízení z jediné konzoly pro správu a tím omezuje složitost a snižuje rizika a náklady. Integrace s funkcí Symantec LiveUpdate přispívá k zajištění včasných aktualizací obsahu.

Nedávný průzkum společnosti Enterprise Strategy Group provedený na objednávku společnosti Symantec ukazuje, že mobilní zařízení používá ve srovnání s minulostí více zaměstnanců pro více typů aplikací k přístupu k více typům dat, včetně důvěrných dat.

Mezi nejdůležitější zjištění průzkumu provedeného mezi manažery IT v říjnu 2009 patří :

 • více než jedna třetina dotazovaných odpověděla, že zaměstnanci vybavení mobilními zařízeními mají přístup k důvěrným podnikovým datům, údajům o zákaznících, regulovaným datům a duševnímu vlastnictví, mohou je přijímat a uchovávat

 • 80 % organizací zahrnutých do průzkumu se domnívá, že je velice důležité nebo důležité, aby organizace měla integrované řešení pro správu a zabezpečení mobilních zařízení

 • 86 % respondentů se domnívá, že mobilní zařízení jsou buď velice důležitá nebo důležitá pro obchodní proces a produktivitu

 • 70 % účastníků průzkumu uvedlo, že mobilní zařízení a stolní a přenosné počítače spravuje v organizaci stejná skupina lidí

Licence a dostupnost na trhu

Produkty Symantec Endpoint Protection Mobile Edition a Symantec Network Access Control Mobile Edition podporují mobilní zařízení se systémem Windows Mobile, Windows CE a Symbian. Řešení Symantec Mobile Management nabízí podporu pro mobilní zařízení se systémem Windows Mobile a Windows CE.

Všechna uvedená řešení je nyní možno zakoupit přímo od společnosti Symantec nebo prostřednictvím její celosvětové sítě autorizovaných prodejců s přidanou hodnotou, distributorů a systémových integrátorů.

Článek Symantec ze dne 31. prosince 2009 - čtvrtek, čteno 3315x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux