logo System4u a.s.

Firemní mobilita a GDPR musí být v souladu

Mobilní technologie jsou v GDPR dokumentaci výslovně jmenovány jako riziko ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Jejich správné nasazení a používání ve firmách podléhá specifickým podmínkám a mělo by být dokumentováno vypracováním speciální studie.

GDPR úzce souvisí s technologiemi pro hromadnou správu a zabezpečení mobilních zařízení (EMM - Enterprise Mobility Management). Zaměstnavatel nasazení technologií pro monitorování (jako jen např. EMM nebo DLP) provádí na základě svého oprávněného zájmu - ochrany dat, sítě, majetku apod.

Prostřednictvím EMM technologií má však zaměstnavatel přístup také k některým osobním údajům zaměstnance a tyto údaje je třeba dokonale zabezpečit. O jaké osobní údaje se jedná?

Mohou to být geolokační údaje, údaje o instalovaných aplikacích, sledování zařízení a ukládání informací z něj v reálném čase a mnohé další, které o zaměstnanci, uživateli mobilního zařízení s nasazenou EMM technologií, prozrazují informace z jeho osobního života.

Společnost System4u - implementátor EMM technologií, dokáže posoudit aktuální nastavení EMM z pohledu souladu s požadavky GDPR, v případě nalezeného nesouladu doporučit nejhodnější řešení a také vypracovat DPIA dokument.

Firmy, které již mají implementovanou některou z EMM technologií a nebo o této implementaci teprve uvažují, musí o tomto kroku přemýšlet také ve vztahu ke GDPR.

BYOD z perspektivy GDPR

Další částí této problematiky je implementace EMM technologií na soukromých zařízeních používaných pro práci (BYOD). Koncept BYOD je velice progresivní model zaměstnanecké politiky zvyšující pracovní komfort zaměstnanců a můžeme také hovořit o propojení soukromého a pracovního života.

Například monitoring zařízení, který lze díky EMM technologii provádět, představuje citlivý zásah do soukromí zaměstnance a je nutné rozlišovat mezi soukromým a služebním použitím zařízení. Do těch částí, která jsou používána jen pro soukromé účely, nesmí být ze strany zaměstnavatele vstupováno. Při sledování polohy a provozu těchto zařízení nesmí být zpracovávána data týkající se soukromého a rodinného života zaměstnance.

Tato problematika je ve vztahu ke GDPR řešena ve Stanovisku 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti a vydala jej pracovní skupina, která je nezávislým evropským poradním orgánem pro otázky ochrany údajů a soukromí.

DPIA - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Před nasazením jakékoli výše popsané technologie by mělo být vypracováno Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - tzv. DPIA (Data Protection Impact Assesment). Samotné DPIA je proces, který se provádí na základě speciálního dokumentovaného postupu.

Toto posouzení zhodnotí, zda je nasazení EMM nezbytné a zda související zpracování dat odpovídá zásadám GDPR. Při posouzení je nezbytné analyzovat i data, která jsou ukládána v databázi EMM, nejenom data přístupná přes administrátorskou konzoli.

Nositelná zařízení a zpracování zdravotních údajů

Jakékoli zpracování dat zahrnujících zdravotní údaje je považováno za nezákonné a je výslovně zakázáno, a to i v případě, že se jedná o agregované informace nebo anonymizované údaje.

Data zaznamenávají např. fitness náramky a data by tedy měla být dostupná jen zaměstnanci, tedy tomu, kdo takové zařízení používá, nikoli zaměstnavateli.

Další články k tématům - bezpečnost - BYOD - DLP - DPIA - EMM - GDPR - monitoring - sledování - zákon - zaměstnanci

Článek System4u a.s. ze dne 2. března 2018 - pátek

Další články od System4u a.s.

Doporučení System4u k zabezpečení e-mailových serverů

Digital Workspace - nový IT obor

Okta nástroje správy identit pro bezpečný vzdálený přístup k firemním datům

Příčiny komplikací efektivní práce z domova

Proč řešit bezpečnost mobilních zařízení

Nástroje pro bezpečnost dat a Windows 10 zařízení v prostředí Microsoft 365

Jak na správný postup integrace aplikací z rodiny Microsoft 365

Dálkové nastavení tabletů pro žáky a pedagogy ZŠ Antonínská

Migrace do Microsoft Intune s pomocí nástroje IDOT

Drinky s příběhem na tabletech brněnského baru

Jak ekologicky likvidovat staré mobily a výpočetní techniku

Nejvyšší parterský status VMware pro System4u

Home office nástroje s podporou System4u zajistí efektivní práci vašich lidí

Správa mobilních zařízení s rychlou zákaznickou podporou

Mějte mobilní zařízení pod kontrolou v celém jejich životním cyklu

Vzdálená správa mobilních zařízení šetří spoustu času a starostí

Pronájem mobilních zařízení přináší firmám řadu výhod

System4u prokazuje odborné znalosti v oblasti digitálního pracovního prostředí VMware

Firemní mobilní zařízení vybírejte s rozvahou

Online konzultace zdarma pro zřízení home office

Jak přejít na Android Enterprise pro správu a management mobilních zařízení firmy

Výhody umístění v magickém kvadrantu Gartner

Jak se dostat do magického kvadrantu Gartner

Magický kvadrant Gartner - skvělá pomůcka při výběru ICT dodavatele

15 let zkušeností System4u na IT trhu

Recyklovat mobilní telefony se firmám vyplatí

Kontrola vstupenek návštěvníků velkých akcí pomocí mobilních technologií

Věrnostní digitální hra zvyšuje loajalitu zaměstnanců

Za únik firemních dat jsou často odpovědní neopatrní zaměstnanci

Jak zavést ve firmě EMM systém

EMM jako cesta k dalšímu zvyšování produktivity zaměstnanců

Firemní mobilita a GDPR musí být v souladu

AirWatch pomáhá při správě mobilních zařízení obchodníků Bohemia Energy

Mobilita jako nový druh podnikové informatiky

Také musíte řešit IT problémy, se kterými si vůbec nevíte rady?

Mobilních řešení pro práci v terénu bude přibývat

Transformace společnosti System4u na akciovou společnost

MDM řešení má všechna vaše mobilní zařízení pod kontrolou