logo System4u a.s.

EMM jako cesta k dalšímu zvyšování produktivity zaměstnanců

EMM představuje nový přístup k využití mobilních zařízení ve firmách. Dříve si nikdo nedovedl představit, že se bude zaměstnancům jako benefit nabízet možnost použití jejich vlastních zařízení v práci. Díky MDM a EMM technologiím se to ale stává skutečností a trendem moderních firem.

Enterprise mobility management (EMM) jde ale ještě dál a umožňuje využívat firemní i cloudové zdroje a aplikace z kteréhokoliv zařízení, bez ohledu na to, odkud a kdy uživatelé pracují. To vše při zajištění špičkové úrovně zabezpečení.

EMM se zaměřuje primárně na spokojenost a komfort uživatele a jeho vzdálený přístup k datům, zatímco MDM řeší spíše samotná mobilní zařízení a jejich použití ve firmě.

České firmy jsou si již vědomy nutnosti mobilní zařízení zabezpečit a spravovat a ve velké míře mají nasazené systémy pro pro jejich správu a zabezpečení. Oproti zahraničí ale firmy v Česku mobilní zařízení a služby spojené s jejich využitím vnímají jako nákladovou položku a snaží se je minimalizovat.

Jakmile však pochopí, že se jedná o investici do výrobního nástroje, zlepší jim to způsob práce v mnoha oblastech od obchodu přes služby až po výrobu a zdravotnictví. V tomto ohledu jsme v Česku trochu pozadu. Současný nedostatek zaměstnanců bude takové investice akcelerovat.

"Začít je třeba od uživatelů, a to jak zaměstnanců, tak i zákazníků. Přemýšlet, jak jim technologie mohou usnadnit práci a život. Následně je třeba vytvořit prostředí, které umožní zaměstnancům sdílet data a spolupracovat bez ohledu na místo a zařízení a pod jednotnou identitou. V dalším kroku pak vytvořit aplikace, které usnadňují práci a zvyšují produktivitu. V neposlední řadě také zajistit podporu uživatelů zajišťující funkčnost jejich zařízení a aplikací," říká Martin Koláček, Předseda představenstva společnosti System4u.

Společnost System4u nezávislým partnerem a dokáže naimplementovat jakoukoliv EMM technologii podle specifických požadavků a potřeb konkrétní firmy. Vedle licencování, nasazení, zabezpečení a podpory systémů pro správu mobilních zařízení nabízí i řadu dalších služeb, které firmám s touto poměrně komplikovanou problematikou pomáhají.

Jde zejména o poradenské služby při stanovení strategie pro mobilitu, vytváření aplikací, přípravu a konfiguraci zařízení a jeho odeslání přímo uživateli.

Mezi další služby patří i řešení výměny či oprav zařízení a samozřejmostí je i podpora koncových uživatelů.

Článek System4u a.s. ze dne 11. července 2018 - středa

Další články od System4u a.s.