logo System4u a.s.

Jak se dostat do magického kvadrantu Gartner

Malé a střední ICT firmy se často obávají, že magické kvadranty jsou jen pro velké globální firmy - tak to ale není. Gartner kvadrantů je více než 170 a mnohé z nich jsou zaměřeny na produkty a služby menších firem na rozvíjejících se trzích. Do kvadrantu se tak klidně může dostat i malá firma s 10 až 20 zaměstnanci.

Pro ICT dodavatele znamená umístění v magickém kvadrantu Gartner obrovskou prestiž a významnou konkurenční výhodu, pro zákazníky je pak často kritériem, podle kterého si nového dodavatele vybírají.

Aby firma měla teoretickou šanci vstoupit do kvadrantu, musí:

Průběh přijímacího řízení

Ochotná spolupráce s analytiky Gartneru je přímo klíčová. Jakmile se totiž firma přihlásí jako zájemce o vstup do magického kvadrantu, čeká ji intenzivní spolupráce s analytiky, kteří si firmu lidově řečeno proklepnou.

Nejprve si analytici udělají vlastní průzkum na základě dostupných informací. Pokud kandidát projde prvním kolem, následuje série vidohovorů s širokou plejádou dotazů analytiků.

Typy pokládaných otázek:

Videohovory si analytici nahrávají a následně konfrontují vaše odpovědi s realitou. Když lidé z Gartnera například testovali nás - System4u, ptali se i na znalosti našich techniků, jejich technické proškolení a vyžádali si i kontakt na některé naše zákazníky, aby dostali zpětnou vazbu přímo od nich.

Společnost System4u se jako součást mezinárodní aliance GEMA letos umístila v magickém kvadrantu - GEMA on Gartner 2019 Magic Quadrant for Managed Mobility Services, Global.

Následné vyhodnocování a zpracování analýzy zabere obvykle několik měsíců, kdy analytici hodnotí, porovnávají a také samozřejmě berou v potaz své vlastní představy o tom, jak by konkrétně hodnocený produkt či služba na trhu měl vypadat a kam by se do budoucna měl ubírat.

Pro firmu, která o umístění bojuje a všechny výše popsané kroky už prošla nastává asi nejdramatičtější období - čekání. Od Gartnera se totiž nikdo nic nedozví dopředu, vše je do poslední chvíle přísně tajné - napětí a hra nervů vrcholí.

Pokud se podaří a firma najde své jméno v kvadrantu (také záleží ve které jeho části), je to obrovské vítězství, důvod k oslavám a posun firmy vpřed.

Pokud ne, může nastat ještě mezistupeň, kdy se firma sice neobjeví v samotné kvadrantu, ale ve výčtu firem níže, což znamená, že je velice dobrá, ale ne ještě nejlepší. Ale i toto je ve světové měřítku skvělé!

Co dělat, když to nevyjde

O vstup do magických kvadrantů mají zájem tisíce ICT firem, ale reálně se do každého z nich dostane jen několik jednotek, maximálně desítek společností. Existuje tak docela velká pravděpodobnost, že i když splňujete základní podmínky pro vstup do kvadrantu, analytici Gartneru vás nakonec nevyberou.

To ale neznamená, že by všechen čas spojený s přípravami přišel vniveč. Díky spolupráci s analytiky získáte důležitou zpětnou vazbu na svoje podnikání a lépe poznáte trh - už to samo o sobě má obrovskou hodnotu. Do magického kvadrantu se navíc můžete přihlásit později, již posílení o zkušenosti a znalosti z prvního pokusu.

Magické kvadranty také nejsou jediným místem, kam vás Gartner může zařadit. Kromě kvadrantů nabízí i další možnosti pro prezentaci vaší firmy - např. market guide, vendor guide, cool vendors či market trends.

Žádný z těchto reportů sice nemá takovou prestiž jako magické kvadranty, ale přesto může přinést klíčovou konkurenční výhodu při přetahované o prestižní zákazníky.

Další články k tématům - analýza - Gartner - konkurence - kvadrant - podnikání - průzkum - služby - vidohovor

Článek System4u a.s. ze dne 24. října 2019 - čtvrtek

Další články od System4u a.s.