logo T-Systems Czech Republic a.s.

Aplikace pro iPhone a obsAIRve.eu informují o znečištění ovzduší v Evropě

obsAIRve je služba společného projektu T-Systems, rakouské Agenturoy pro životní prostředí (GAF AG) a německého Centra pro letectví a kosmonautiku (DLR), která je určena pro obyvatele, firmy a veřejné instituce po celé Evropě.

Projekt zahrnuje aktuální informace o kvalitě ovzduší a bude spuštěn na veletrhu CeBIT v Hannoveru. Služba "obsAIRve" je zastřešena Evropskou komisí v rámci programu "Global Monitoring for Enviroment and Security".

Cílem nově zaváděné služby je poskytnout aktuální informace o úrovni znečištění vzduchu prachem a chemickými látkami. Snadno dostupné a přehledné informace pomohou, především v městských aglomeracích, astmatikům a pacientům s chronickými dýchacími obtížemi při jejich každodenních aktivitách.

Pro tyto osoby je sledování kvality ovzduší důležitou součástí jejich každodenního života. Informace také pomohou například záchranným složkám při plánování nasazení kapacit v období, kdy je očekáván zvýšený výskyt respiračních problémů způsobených znečištěným ovzduším.

Stejně jako u předpovědi počasí, poskytuje služba obsAIRve aktuální informace o koncentraci znečištění v Evropě a předpověď na několik dní dopředu. Kvalita vzduchu je hodnocena jednoduchou barevnou stupnicí od velmi nízkého až po vysoké znečištění.

Zobrazené údaje vychází ze standardizovaného modelu CAQI (Common Air Quality Index), který sestavuje hodnotu z údajů přízemního ozónu, oxidů dusíku, oxidu siřičitého a polétavého prachu.

Celý projekt včetně webového portálu a mobilní aplikace bude představen na veletrhu CeBIT v hale č. 11, 9.3. 2012 od 10:00 za účasti všech zapojených firem a zástupců Evropské komise.

Aplikace pro sledování kvality ovzduší je dostupná zdarma v Apple App Store.

Aplikace pro zařízení s Androidem bude k dispozici v průběhu roku.

Další články k tématům - Android - CeBIT - iPhone - obsAIRve - veletrh - zdarma

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 29. února 2012 - středa

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.