logo T-Systems Czech Republic a.s.

Big Data v centru pozornosti firemního IT

T-Systems pověřil firmu TNS Infratest provedením ankety mezi manažery ICT z devíti zemí a širokého spektra různých odvětví na téma jejich strategie správy dat. Dnešní výzvou pro firmy jsou rostoucí objemy dat, vyšší rychlost zpracování a zvýšená různorodost zdrojů a druhů dat.

Zjištění odhalila vysoké povědomí jak pracovat s velkými objemy dat (Big Data). Více než šedesát procent oslovených firem se domnívá, že mají snahu v této oblasti zavádět nejrůznější opatření. Přes čtyřicet procent respondentů, převážně z německých firem, konstatovalo, že již používají technologie zpracování v operační paměti (in-memory technologies) k analyzování dat, nebo tak hodlají učinit v blízké budoucnosti.

Princip zpracování v operační paměti (in-memory computing) umožňuje velmi rychlou analýzu velkých a složitých objemů dat. Scénáře jeho použití přesahují pouhé urychlení stávajících obchodních, podnikatelských procesů. Podniky se domnívají, že technologie in-memory je první velkou příležitostí pro inteligentní analýzy a vytváření základů pro nové produkty a služby.

Devadesát procent uživatelů zpracování dat v operační paměti s ním podle průzkumu má dobrou nebo velmi dobrou zkušenost. Firmy také uvádí, že aplikace zpracování velkého objemu dat v operační paměti používají zejména v oblastech kritických pro fungování firem. Zhruba polovina oslovených udala, že by při implementaci řešení velkých objemů dat angažovala externí poskytovatele. Sedm procent by upřednostnilo dodávku analýz jako komplexní službu.

Nejznámějšími aplikacemi zpracování velkoobjemových dat v operační paměti jsou podle výzkumu v celosvětovém měřítku Microsoft SQL Server 2012 (67%), SAP HANA (63%) a IBM Solid DB (33%).

Znamená to, že se aplikaci SAP HANA dostává příslušné pozornosti cílových skupin pouhý rok po jejím uvedení na trh. Plných 19 procent dotázaných očekává, že se SAP HANA stane standardní databází pro prostředí SAPu.

"Výzkum ukázal, že problematika velkých objemů dat ve firmách nabývá na významu. Tato technologie mimo analýzy ohromného množství údajů zlepšuje výkonnost a firemní procesy. V této oblasti spatřujeme životně důležitý inovační potenciál pro zpřístupnění nových obchodních segmentů a aplikací", uvedl Ulrich Meister, člen managementu společnosti T-Systems pro oblast systémové integrace.

Další články k tématům - analýza - computing - databáze - HANA - ICT - SAP - server - SQL - výzkum - Ulrich Meister

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 24. září 2012 - pondělí

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.