logo T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud computing T-Systems pro testování aplikací SONEF

Společnost T-Systems Czech Republic poskytla službu cloud computing pro KOMIX s.r.o. k výkonnostnímu testování aplikací SONEF. SONEF podporuje proces schvalování různých druhů dokumentů - např. smlouvy a nabídky ve společnostech a organizacích.

Pro výkonnostní testování aplikace, které je nezbytné pro otestování všech jejich funkcionalit, stability a nastavení, si firma KOMIX zvolila společnost T-Systems Czech Republic, která provozuje robustní platformu cloud computingu a disponuje rozsáhlou infrastrukturou a bezpečnými datovými centry.

Výkonnostní testování aplikace se uskutečnilo v prostředí cloudu společnosti T-Systems, který je provozován v bezpečném datovém centru v Praze. Hlavními cíli spolupráce bylo zajištění potřebných HW zdrojů pro provozování aplikace, test aplikace SONEF v různé zátěži, stanovení jejích výkonnostních parametrů a v neposlední řadě také otestování cloud platformy computing od T-Systems z hlediska vhodnosti této platformy pro testování aplikací.

"Projekt pro testování aplikací společnosti KOMIX pro nás představuje další oblast, kde lze výhodně využít naši platformu cloud computingu. Pro tyto potřeby byly v cloudu vytvořeny čtyři virtuální servery, které odpovídaly požadavkům zákazníka a dovedly přidělovat výpočetní zdroje dle aktuálních nároků aplikace", uvedl Pavel Kovář, Presales Consultant ze společnosti T-Systems.

Na dvou z nich byla instalována aplikace SONEF - šlo o aplikační a databázový server, druhé virtuální servery sloužily jako generátor zátěže. Po instalaci aplikace a nástrojů pro zátěžové testování byly spouštěny skripty provádějící proměnlivé generování zátěže. Na základě výsledků testů se následně optimalizovaly parametry pro konfiguraci obou virtuálních serverů.

Díky nasazení cloudu má zákazník možnost dynamicky pracovat s přidělenými zdroji jako je paměť, výkon procesoru a úložiště. Celou konfiguraci je možné pohodlně provádět za běhu systémů prostřednictvím webového rozhraní a trvale sledovat a měnit nastavené parametry.

"Jak pro instalaci aplikace SONEF, tak pro oba zátěžové nástroje nebylo třeba dělat žádná speciální konfigurační nastavení pramenící z toho, že je využíváno prostředí cloudu. Zátěžové testování v cloudu T-Systems proběhlo úspěšně. S výsledky testů jsme spokojeni", uvedl Ján Hrabik, vedoucí projektu ze společnosti KOMIX s.r.o.

V rámci testování proběhlo měření hodnot definovaných výkonnostních parametrů aplikace SONEF. Souběžně s oběma kroky probíhalo ověření vhodnosti cloudu pro zátěžové testování obecně.

Společnost T-Systems patří mezi významné evropské poskytovatele cloud computingu a dynamických služeb. Na českém trhu poskytuje ICT služby prostřednictvím svých bezpečných datových center lokálním i mezinárodním zákazníkům.

Další články k tématům - cloud - computing - ICT - infrastruktura - platforma - SONEF - virtuální - Pavel Kovář - Ján Hrabik

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 24. ledna 2012 - úterý

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.

Začínáme s kolaborativními roboty