logo T-Systems Czech Republic a.s.

Ratolest Brno nominovala T-Systems na Cenu Ď

Společnost T-Systems Czech Republic se při svých aktivitách v rámci společenské odpovědnosti spojila s brněnskou neziskovou organizací Ratolest, jejíž heslo zní: "Dáváme šanci dětem, které většina odepsala".

T-Systems v současnosti rozvíjí projekt nazvaný "Připojit nepřipojené", jenž je unikátní v tom, že aktivně vyhledává takové skupiny lidí, u kterých lze podpořit jejich připojení nejen k informačnímu světu, ale také k lidské společnosti. Protože v Ratolesti Brno pečují o děti a mladé lidi, kteří jsou svým způsobem "nepřipojení" a ocitli se mimo společnost, potřebují právě takovou podporu.

Spolupráce s Ratolestí naplňuje také CSR strategii T-Systems, podle které je v každém městě, kde pracují zaměstnanci T-Systems, navázána spolupráce s vybranou neziskovou organizací.

"Jsme velmi potěšeni oceněním, kterého se nám dostalo naší nominací na Cenu Ď, protože nás uvádí do společnosti firem, které se kromě své obchodní činnosti věnují také pomoci druhým", řekl Anton Zima, který má na starost problematiku společenské odpovědnosti ve společnosti T-Systems.

Další články k tématům - ocenění - Anton Zima

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 22. dubna 2013 - pondělí

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.