logo T-Systems Czech Republic a.s.

T-Systems a SAP zahajují spolupráci v oblasti prémiového přístupu k SAP aplikacím

T-Systems ve spolupráci s firmou SAP začíná dodávat řešení prémiového přístupu k SAP aplikacím (Premium Access for SAP Solutions), založené na novém modelu spolupráce při provozu SAP aplikací pomocí metodologie Run SAP.

Nabídka přináší výhody klientům, kteří spoléhají na korporátní podporu SAP a produktovou podporu pro významné zákazníky. Řešení společnosti T-Systems je výsledkem dlouholeté spolupráce s firmou SAP a přináší další rozšíření stability a funkcionality softwarových aplikací.

"Tento nový model, který je naprosto unikátní, nám umožňuje nabídnout vysokou přidanou hodnotu, především pokud jde o bezpečnost SAP aplikací", říká Dr. Ferri Abolhassan, člen představenstva společnosti T-Systems. "Služba Premium Access for SAP Solutions dále zvyšuje spolehlivost systémů a podporuje jejich plné využití."

Díky propojení organizační struktury společnosti T-Systems a SAP je nyní k dispozici plně garantovaná služba s dostupností 24/7. Tým technických poradců SAP a společnost T-Systems úzce spolupracují a podporují zákazníky jak na úrovni infrastruktury, tak aplikací. Tento přístup pomáhá efektivně řešit problémy, které mohou u zákazníka vznikat v kritických aplikacích. V těchto případech se zákazník může spolehnout na rychlý zásah a přesné určení příčiny i kroků k odstranění závady. Architekti obou společností také aktivně vylepšují stávající systémy a aplikace.

Služba Premium Access for SAP Solutions je postavena na standardu pro provoz SAP aplikací (Run SAP). Společnost T-Systems získala certifikaci SAP jako globální poskytovatel SAP aplikací podle Run SAP metodologie již v roce 2010. T-Systems se také stal globálním partnerem SAP (SAP Global Support Partner).

"Standard Run SAP nás posunul o velký krok ve smyslu stability a provozu našich systémů", říká Christoph Hermann, vicepresident SAP Technology Global Delivery ve společnosti T-Systems. "V souladu s nově zavedeným přístupem k podpoře SAP aplikací nyní pomáháme zákazníkům lépe využívat jejich systémy. Nová služba prémiového přístupu k SAP aplikacím představuje nový standard a úroveň spolupráce mezi námi jako poskytovatelem služeb, zákazníky a firmou SAP.“"

Spolupráce mezi T-Systems a SAP také zahrnuje servisní podmínky pro kritické instalace. Výsledkem je vysoká kvalita a stabilita SAP aplikací provozovaných pro zákazníky a také rychlá reakce na požadované změny a úpravy v systémech. Obě společnosti také pokračují v úzké spolupráci zaměřené na výměnu zkušeností 
a podporu odborníků v obou firmách.

Přínosy standardizovaných služeb SAP od T-Systems:

Další články k tématům - infrastruktura - SAP - spolupráce - Ferri Abolhassan - Christoph Hermann

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 11. května 2012 - pátek

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.